Forskarnätverket för hållbar utveckling

Forskarnätverket för hållbar utveckling är ett multidisciplinärt nätverk för forskare, lärare och doktorander med intresse för hållbar utveckling vid Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Nätverket administreras sedan 2024 av samverkansarenan Wexsus, Västsveriges nexus för hållbar utveckling. Här kan du söka bland de forskare och forskarstuderande som är anslutna till nätverket. Du kan också söka efter forskare knutna till Gothenburg Air and Climate Network (GAC), Urban Futures - Centrum för hållbar stadsutveckling), Centrum för forskning om arbete och sysselsättning, WE samt Global Sustainable Futures, GSF (forskare med särskilt intresse för samarbeten med låg- och medelinkomstländer)

Är uppgifterna inaktuella? Logga in via menyn till vänster för att själv uppdatera dem. Behöver du hjälp, kontakta Caroline Petersson, koordinator för forskarnätverket, på caroline.petersson(at)wexsus.se
Globala målen
Region
Land
Sökord


Antal träffar: 587

Förnamn EfternamnHögskolaInstitutionAvdelning
Isabelle DoucetChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Karl-Gunnar OlssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Liane ThuvanderChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord: byggnadsbestånd, hållbar utveckling, materialflöden, energiflöden, building stock, sustainable development, material flows, energy flows
Paula FemeníasChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: hållbart byggande, arkitektur, demonstrationsprojekt, lärande, kunskapsutbyte, utvärdering
Krystyna PietrzykChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: Uthålliga byggnader och hållbar stadsutveckling, tillförlitlighetsanalys, uteklimat, inomhusklimat, sustainable buildings and sustainable urban developement, reliablility analysis, outdoor climate, interior climate
Marie StridChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: fysisk planering, rum och plats, entréprenörskap, spatial plannning, space and place, entrepreneurship
Janneke van der LeerChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord:
Shea HagyChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord:
Alexander HollbergChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord: Building, LCA, BIM, optimisation
Pär JohanssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord: byggnad, energieffektivisering, tilläggsisolering, superisolering, VIP, aerogel, fukt, värmelager, fasändringsmaterial, building, energy efficiency, insulation, super insulation, VIP, aerogel, moisture, thermal energy storage, phase change material
Göran LindahlChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikConstruction Management
Sökord: -
Lars O. EricssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord:
Andreas LindheChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: risk analysis, risk assessment, decision support, drinking water
Jenny NorrmanChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord:
Lars RosénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord:
Göran SällforsChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: Barriärmaterial; täckskift; lera permeabilitet; packningsmetoder;
Jiaming WuChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: Connected and automated vehicles; Signalized intersections; Mobility-as-a-Service
Jan-Olof DalenbäckChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: Solvärme, solvärmesystem, solfångare, solenergi, solceller, värmesystem, värmedistribution, värmepumpar, värmelager, värmebehov, kylsystem, kylmaskiner, kylbehov, elbehov, elanvändning, ventilationsbehov, ventilationssystem, inomhusklimat, luftkvalitet, termisk komfort, energi, building services engineering, solar heating systems
Despoina TeliChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: Indoor climate, thermal comfort, energy efficiency, sustainable urban development, energy performance of buildings, bioclimatic architecture
Anders TrüschelChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord:
Martine BuserChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikKonstruktionsteknik
Sökord:
Robert JockwerChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikKonstruktionsteknik
Sökord: Timber, Wood, Connections, Joints, Reinforcement, Reliability, Eurocodes, Circularity, Adaptation, Robustness, Tall timber buildings, Timber Buildings, Timber Structures, Wood-based materials
Meta Berghauser PontChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: spatial analysis, urban density, network centrality
Nils BjörlingChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Urban Planning, Urban design, Urban rural conflicts, uneven geographic development, urban ecologies
Emilio BrandaoChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Reality Studio, Social Inclusion, co-creation, participation, architecture, urban design, multiple stakeholders, Million Homes Programme, justice
Lena FalkhedenChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Hållbar stadsutveckling, stadens ekologi, ekologisk design, stadsbyggnad, lokalområde,, Sustainable urban development, urban ecology, ecological design, urban design and planning, local area, visual ecology
Julia FredrikssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: urban planning and design, regional development, urban - rural, discourse theory, relational space
Anders HagsonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Trafikplanering, stadsplanering, miljökonsekvensanalys; dimensionering, utformning och gestaltning av trafiksystem.
Anna-Johanna KlasanderChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord:
Fabio LatinoChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord:
Jens ForssénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord:
Wolfgang KroppChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord: trafikbuller, däckvägbanebuller, ljudmiljö, ljudlandskap,vibrationer, traffic noise, tyre/road noise, soundscape, sound propagation outdoors, noise control, vibration control
Mia BondelindChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Petra Bosch-SijtsemaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Divia Jiménez EncarnaciónChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: delningsekonomi, resurs, hushållskonsumtion, sharing economy, resources, household consumption
Yuliya KalmykovaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Karin Karlfeldt FedjeChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Jesper KnutssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Anna NorénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: TBT, tennorganiska föreningar, muddermassor, stabilisering och solidifiering (S/S), sediment, TBT, organotins, dredged material, stabilisation and solidification (S/S), sediment
Frank PerssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: marine, seaweed, algae, bacteria, antifouling, biofilm, community composition, chemical ecology
Thomas PetterssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: dricksvatten, dricksvattenförsörjning, ledningsnät, distributionsnät, råvattenskydd, riskanalys, riskhantering drinking water supply, pipe network, distribution network, raw water protection, risk analysis, risk management
Sebastién RauchChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Ann-Margret StrömvallChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: monoterpener; haltbestämningar i luft; gaskromatografi; atmosfärkemi; kolväten i luft; fotooxidanter;
Britt-Marie WilénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: avloppsvattenrening, biologisk rening, processoptimering, dricksvattenframställning, hållbar utveckling, geo and water engineering, wastewater treatment, biological treatment, process optimization, drinking water production, sustainable development, geo and water engineering
Lars Göran BergqvistChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sökord: byggprojekt, rationellt samtal, språkbruk, handlingsmöjligheter, fundamentala begrepp, intersubjektivitet, projektsamtal, construction project, the rational dialogue, language use, possibilities of action, fundamental concepts, inter-subjectivity, project dialogues
Malgorzata ZboinskaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sökord: architectural design, renovation, preservation, restoration; biomaterials; 3D bioprinting; digital manufacturing; robotic fabrication
Åslög DahlGUBiologi och miljövetenskapBotan
Sökord: aerobiologi, bioaersoler, pollen, sporer, hälsoeffekter, fenologi, vindpollinerade växter, utomhusmiljö, inomhusmiljö, aerobiology, bioaerosols, pollen, spores, mould, health effects, phenology, wind-pollinated plants, outdoor air, indoor air
Robert DaunGUBiologi och miljövetenskapBotan
Sökord: GAC, pollen, bioaërosoler, GAC, pollen, bioaërosols
Geerte de JongGUBiologi och miljövetenskapBotan
Sökord:
Annemieke (=Annemarie) GärdenäsGUBiologi och miljövetenskapBotan
Sökord: Biogeophysics, Biogeochemistry, Process-oriented modelling, Forestry, Agriculture, Carbon, Nitrogen, Radionuclides, Land-Climate interactions
Håkan PleijelGUBiologi och miljövetenskapBotan
Sökord: Ozon, ozonupptag, kritisk nivå, grödor, lavar, koldioxid, mikrometeorologi, kväve, bioindikation, dos-respons-samband, Ozone, ozone uptake, critical level, crops, lichens, carbon dioxide, micrometeorology, nitrogen, bioindication, dose-response relationship
Dan StrömbergGUBiologi och miljövetenskapBotan
Sökord: Kvicksilver, atmosfär, fotokemi, kvantkemi, rökgaser, rökgasrening, förbränning, kväveoxider, lustgas, katalys., Mercury, atmosphere, photochemistry, quantum chemistry, flue gas, flue gas cleaning, combustion, nitrogen oxides, nitrous oxide, catalysis.
Lasse TarvainenGUBiologi och miljövetenskapBotan
Sökord: koldioxid, gran, fältkammare, ekofysiologi, gasutbyte, fotosyntes, respiration, tillväxt, mikroklimat, carbon dioxide, spruce, chamber measurements, ecophysiology, gas exchange, photosynthesis, respiration, growth, microclimate
Johan UddlingGUBiologi och miljövetenskapBotan
Sökord: marknära ozon, ozon, vårtbjörk, björk, Betlua pendula, open-top chambers, gasutbyte, stomatakonduktans, fotosyntes, tillväxt, tropospheric ozone, ozone, birch, Betula pendula, open-top chambers, gas exchange, stomata conductance, photosynthesis, growth
Pedro InostrozaGUBiologi och miljövetenskapEcotoxicology
Sökord: ecotoxicology, environmental chemistry, environmental genomics, environmental toxicology, mixture toxicity, DNA-based tools
Cornelia Spetea WiklundGUBiologi och miljövetenskapVäxt cell och molekylärbiologi
Sökord: photosynthesis, fotosyntes microalgae, mikroalger biotechnology, bioteknologi biomass, biomassa biofuel, biobränsle wastewater treatment with mikroalgae, vatten rening med mikroalger
Marie AdamssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Thomas AppelqvistGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Vedsvamp, ekologi, populationsstrukturer, granskog, artdiversitet, skoglig kontinuitet, spridning
Åsa ArrheniusGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: blandningar, toxicitet, ekotoxikologi, mikroalger, blandningsmodeller, riskanalys, mixture toxicity, aquatic toxicology, toxicants, Pollution Induced Community Tolerance (PICT), microbenthic communities, algae, microcosm system, risk assessment
Thomas BackhausGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: läkemedel, statistik, modellering, kemiska blandningar, blandningar, ekotoxikologi, mixture, ecotoxicology, pharmaceuticals, nanoparticles, algae, aquatic toxicology, joint action, statistic, biometry
Frida BookGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Monica Börjesson-BergströmGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: miljörätt, environmental law
Bethanie Carney AlmrothGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: fisk, ekotoxicologi, miljögifter, oxidativ stress, åldrande, biomarkörer, läkemedel, mikroarray, fish, ecotoxicology, environmental pollution, oxidative stress, aging, biomarkers, pharmaceuticals, microarray
Natàlia Corcoll CornetGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ecotoxicology, aquatic ecosystems, algae, microbial communities, molecular ecology
Göran DaveGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: akvatisk toxikologi; ekotoxikologi; fisk; evertebrater; metaller; bekämpningsmedel; avloppsvatten; sediment; dagvatten, aquatic toxicology, ecotoxicology, fish, invertebrates, metals, pesticides, wastewater, sediment
Sam DupontGUBiologi och miljövetenskapAnnan
Sökord:
Susanne ErikssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: decapod, Nephrops norvegicus, havskräfta, mangan, kalcium, koppar, ömsning, metallackumulering, syrebrist, eutrofiering , biomarkör, juvenil, larvodling, reproduktion, rekrytering, predator/byte interaktioner, decapod, Nephrops norvegicus, manganese, calcium, copper, moult, metal accumulation, hypoxia, eutrophication, biomarker , juvenile, lobster culture, breading,reproduction, recruitment, predator/prey interaction
Lars FörlinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: akvatisk miljö; marin miljö; toxikologi; zoofysiologi; fisk; avgiftningsenzym; steroidmetabolism; cytokrom P-460; monooxygenas; konjugeringsenzym; miljögifter; induktion; biomonitoring;
Åke GranmoGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi; marin; industriutsläpp; evertebrater; biotillgänglighet; sediment; musslor; skogsindustri; klorerade substanser; bioackumulering; PAH; pesticider;
Bengt GunnarssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Urban ekologi - urban biodiversitet - naturens påverkan på människor
Frank GötmarkGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: faunavård; naturvård; fåglar; naturvårdsbiologi;biomassaproduktion,energi,bioenergi
Kerstin JohannessonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Jörgen JohnssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: beteende ekologi evolution fysiologi fiskar laxfisk odling selektion miljö utsättningar transgen GMO tillväxt överlevnad aggression dominans predation riskbedömning konkurrens rymning, behaviour ecology evolution physiology fish salmonids farming selection environment release transgenic GMO growth survival aggression dominance predation risk-assessment competition escape
Åke LarssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi, biokemiska/fysiologiska effekter, miljögifter, industriutsläpp, skogsindustri, metodutveckling, miljöövervakning, fisk, sjöar, Östersjön, Skagerrak,, ecotoxicology, biochemical/physiological effects, pollutants, industrial effluents, forest industry, method development, environmental monitoring, fish, lakes, Baltic Sea, Skagerack,
Peter LindbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: faunavård; pilgrimsfalk; miljögifter; äggskalsförtunning; populationsstudier;
Ulf MolauGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: växtekologi, tundra, Aktis, ITEX, landskapsekologi, biodiversitet, Global Change, klimat, plant ecology, tundra, Arctic, ITEX, landscape ecology, biodiversity, Global Change, climate
Per NilssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: mjukbottnar; bakterier; protozoer; meiofauna; närsaltanalyser;, Marine ecology, Integrated coastal zone management, Biodiversity, Mapping, GIS, Monitoring, Fisheries
Helen Nilsson SköldGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: åldrande, reproduktionsstrategier, fisk, asexuell reproduktion, pigmentceller, telomerase, ageing, reproductive strategies, size selected fishery, fish, pigment cells, telomeras
Mikael OlssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: undervisning; läromedelsproduktion; miljövård; miljöbibliotek;
Henrik PaviaGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Allison PerrigoGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Biodiversity, biologisk mångfald, GGBC, Gothenburg Global Biodiversity Centre
Susanne Pihl BadenGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: kräftdjur; ekofysiologi; biomarkörer; havsförorening;, coastal ecology, ecosystem services
Rutger RosenbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marin ekologi; eutrofiering; bentos; algblomning; bentisk-pelagisk koppling; syretolerans;
Bengt SilverinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Kristina SundbäckGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marina grundbottnar; bentos; sediment; mikrobiella mattor; stabilisering; eutrofiering; UV-B, mikrofytobentos; bakterier; meiofauna; primärproduktion; betning; kväve; fosfor; kisel; syre; Skagerrak; bottenfauna; algansamling; diatoméer, cyanobakterier, grönalger.
Göran WallinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: luftföroreningar, ozon, kväveföreningar, koldioxid, gran, Picea abies, tall, Pinus silvestris, jordbruksgrödor, vete, exponeringssystem, fältkammare, odlingssytem, ekotoxikologi, växtfysiologi, ekofysiologi, växters gasutbyte, gasutbytesteknik, 14C-teknik, fotosyntes, kolomsättning, tillväxt, vattenhushållning, näringsomsättning, växters mikroklimat, upptag av föroreningar, deposition,
Angela WulffGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Sten-Åke WängbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: arsenik, tungmetaller, bekämpningsmedel, mikroalger, ekotoxikologi, ekologisk modellering, limnologi, marin biologi, akvatisk ekologi, modellekosystem, fotosyntes,
Rune AnderssonGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: Luftföroreningar, vaccinationer, luftvägsinfektioner, Air pollution, respiratory infections, vaccination
Matilda EmgårdGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: Antimicrobial resistance, antibiotic resistance, pneumococci, pneumococcal disease, Africa South of Saharah, antimikrobiell resistens, antibiotika resistens, pneumokocker, pneumokocksjukdom, Afrika söder om Sahara
Anna JohnningGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: Antibiotikaresistens, läkemedelsutsläpp, fluoroquinoloner, Indien, bioinformatik, Antibiotic resistance, pharmaceutical pollution, fluoroquinolones, India, bioinformatics
Joakim LarssonGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: läkemedel, fisk, toxicogenomics, biomarkörer, reproduktion, endokrinologi, hormoner, antibiotika, bakterier, resistens, avloppsvatten, genomik, pharmaceuticals, fish, biomarkers, reproduction, endocrinology, hormons, antibiotics, bacterias, resistance, wastewater, genomics
Mats SandbergGUBiomedicinMedicinsk kemi och cellbiologi
Sökord: bromerade flamskyddsmedel, miljösamordnare, källsortering, Hjärnans utveckling, Environmental coordinatorat the Sahlgrenska academy, persistent organic pullutants, Flame retardants, Brain development
Devdatt DubhashiChalmersData- och informationsteknik (Chalmers)Datavetenskap
Sökord: randomiserade algoritmer, maskininlärning, Big Data, beräkningsbiologi
Cristina Martinez MontesChalmersData- och informationsteknik (Chalmers)Software Engineering
Sökord:
Birgit PenzenstadlerChalmersData- och informationsteknik (Chalmers)Software Engineering
Sökord: Software Engineering for Sustainability, Requirements Engineering, Wellbeing, Burnout Prevention, Stress Management, Quality Assurance, Human Resilience
Anette OlinGUDidaktik och pedagogisk professionGeneral Didactics and Pedagogic Work
Sökord: Lärares lärande och utveckling, aktionsforskning, samarbete lärare-forskare, skolutveckling Teachers learning and development, action research, teacher-researcher collaboration, school development
Sally WindsorGUDidaktik och pedagogisk professionGeneral Didactics and Pedagogic Work
Sökord:
Åke IngermanGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: lärande, undervisning, teknik, hållbar utveckling, teknisk bildning, learning, teaching, technology, sustainable development, technological literacy
Eva NybergGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: lärande, kompetensutveckling, hållbar utveckling, ekologi, biologiska livscykler, formativ utvärdering, learning, in-service training, education for sustainable development (ESD), ecology, biological life cycles, formative assessment, cognition and aesthetics
Helena PedersenGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: pedagogik, kritiska djurstudier, utbildningsfilosofi, hållbar utveckling, Antropocen, posthumanism, pedagogy, critical animal studies, philosophy of education, sustainable development, Anthropocene, posthumanism
Bengt O TedeborgGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord:
Alexina Thorén WilliamsGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord:
Jens BobergGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord:
Oskar BrobergGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: mjölk, näringslivshistoria, mejeri, KRAV, Arla, Latour, entreprenör, milk, business history, dairy industry, Latour, entrepreneurship, Arla
Staffan GranérGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: Miljöhistoria, skogshistoria, Skogsbruk, Äganderätt, Förfoganderätt, institutionell ekonomi, Miljöstyrmedel, Avskogning, Materialflöden, Träkol, Environmental History, Forest History, Forestry, Property Rights, Entitlements, Institutional economics, Time Preferences, Deforesting, Material flows, Charcoal
Ann IgheGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: Economic history, labour markets, gender, migration, family politics
Birgit KarlssonGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: ekonomi, historia, materialflöden, miljöpolitik, återvinning, Economics, history, material flows, environment policy, recycling
Svante PradoGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: miljö, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt, materialflöden, avmaterialisering, konsumption, produktion, fiske, environment, sustainable development, the Kuznets curve, economic growth, consumption, production
Olof ZaringGUEkonomi och samhälleInstitutet för innovation och entreprenörskap
Sökord:
Robin BiddulphGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: land rights, food waste, tourism, uneven Development, tenure conversions, right to buy, livelihoods,
Charlotta Capitao PatraoGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: stationssamhällen, regional kontext, fysisk planering, infrastrukturplanering, järnvägar, station communities, regional context, planning, infrastructure, railways
Erik ElldérGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Resvanor, stadsbyggnad, tillgänglighet, GIS
Ana Gil SoláGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: vardagsliv, rörlighet, tillgänglighet, pendling, genus, social hållbarhet, planering, everyday Life, mobility, accessibility, work travel, gender, social sustainiblity, planning
Anders LarssonGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Industrial and economic geography, Regional development and innovation, Regional planning and policy, GIS, Transport and accessibility methodology
Jonas LindbergGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord:
Kanchana N RuwanpuraGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Sri Lanka, South Asia, Labour, Feminism, Corporate Codes of Conduct, Post-Conflict, Post-Disaster
Mattias SandbergGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Barn, ungdomar, tätortsnära natur, friluftsliv, natursyn, hållbar utveckling, Children, young people, urban, outdoor recreation, environmental competence
Marie StensekeGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: biologisk mångfald, friluftsliv, fysisk planering, lokalt perspektiv, lokal delaktighet, plats, landskapsförvaltning, bevarandeplanering,, biodiversity, outdoor recreation, landscape, place, local perspective,participatory planning, landscape management
Bertil VilhelmsonGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: resvanor;, Travel and communication; human activity patterns and mobility; environmental geography
Ola CarlsonChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
Stanislaw GubanskiChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
Paul ImgartChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord: grid-forming converters, converter control, renewable integration, wind power, auxilliary services
David SteenChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord: Plug-in hybrid, PHEV, elnät, energisystem, Plug-in hybrid, PHEV, energy system.
Tommy SvenssonChalmersElektroteknikKommunikations- och antennsystem
Sökord: Trådlös mobil kommunikation, Wireless communication systems
Bo EgardtChalmersElektroteknikSystem- och reglerteknik
Sökord:
Torsten WikChalmersElektroteknikSystem- och reglerteknik
Sökord: Modellering, biofilm, nitrifikation, avloppsvatten, styrning, reglering, dynamik, experiment, biobädd, denitrifikation, Modelling, biofilm, nitrification, wastewater, control, dynamics, experiments, trickling filter, denitrification
Balzas KulcsarChalmersElektroteknik
Sökord: intelligenta transportsystem
Sonja LundmarkChalmersElektroteknik
Sökord: design, modellering, elektriska maskiner, el- och hybridfordon, vindkraftgeneratorer
Torbjörn ThiringerChalmersElektroteknik
Sökord:
Daniel SlungeGUEnvironment for Development
Sökord: Miljöekonomi, Hälsoekonomi, Strategisk miljöanalys, forskning-policy interaktion, fästing, TBE, borrelia, kemikalier, styrmedel, värdering, Environmental economics, Health economics, Strategic environmental assessment, policy instruments, governance, chemicals, ticks, TBE
Erik SternerGUEnvironment for Development
Sökord: klimatförändringar, klimatmodeller, SLCF, Black Carbon, Climate change,Climate models,SLCF,Black Carbon,
Jasmine ElliottGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteoriPractical Philosophy
Sökord:
Joakim SandbergGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteoriPractical Philosophy
Sökord: environmental ethics, sustainable finance, sustainable investment
Petra AnderssonGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: natur, miljöetik, naturbruk, djur, djuretik, nature, environmental ethics, land use, natural resources, animals, animal ethics
Bengt BrüldeGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: Klimatetik, klimaträttvisa, global rättvisa, livskvalitet, lycka, hälsa, miljöetik, Climate ethics, sustainability, climate justice, global justice, well-being (quality of life), happiness, health, environmental ethics
Dick KasperowskiGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: citizen science, participatory practices, open collaborative project, open science
Christian MuntheGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: Etik, Försiktighetsprincipen, Hållbar utveckling, Miljöetik, Miljöfilosofi, Riskvärdering, antibiotikaresistens, Keywords Environmental ethics, Environmental philsophy, Ethics, Precautionary principle, Risk evaluation, Sustainable development
Julie GoldChalmersFysik (Chalmers)Biologisk fysik
Sökord:
Si ChenChalmersFysik (Chalmers)Bionanofotonik
Sökord: Nano particles, sensor, optics, spectroscopy
Dinko ChakarovChalmersFysik (Chalmers)Kemisk fysik
Sökord: vatten, syre, ozon, CO, NOx, sot, damm, is, katalysator, adsorption, foton(be)strålning, fotokemi, atmosfäriska processer, gasifiering av kol, katalytisk avgasrening., water, ice oxygen, /ozone, CO, NOx soot, dust, salt, ice, catalyst, adsorption, photon irradiation, photo chemistry, atmospheric processes, carbon gasification , catalytic emission cleaning.
Patrik JohanssonChalmersFysik (Chalmers)Kondenserade materiens fysik
Sökord: elektrolyter, batterier, bränsleceller, material, modellering
Tünde FülöpChalmersFysik (Chalmers)Nukleär teknik
Sökord: fusion, plasma, transport, stabilitet, energi, fusion, plasma, transport, stability, energy
Bengt-Erik MellanderChalmersFysik (Chalmers)Nukleär teknik
Sökord:
Björn JonsonChalmersFysik (Chalmers)Subatomär fysik
Sökord: radon, mätning, kalibrering, mätinstrument, kadmium, neutronaktivering, Radon, measurements, calibration, measuring devices, Cadmium, neutron activation
Göran NymanChalmersFysik (Chalmers)Subatomär fysik
Sökord: radon, mätning, kalibrering, mätinstrument, kadmium, neutronaktivering, Radon, measurements, calibration, measuring devices, Cadmium, neutron activation
Imre PázsitChalmersFysik (Chalmers)Subatomär, högenergi och plasmafysik
Sökord: Energpiroduktion; brusdiagnostik; kärnteknik; neutronradiografi, neutronaktivering; materialprov; positroner, Energy production; noise diagnostics; nuclear techniques; neutron radiography; neutron activation.
Annemarie WagnerChalmersFysik (Chalmers)
Sökord: Miljörelaterad atmosfärsvetenskap, mätmetoder för spårelement, GF-AAS, EDXRF, XRF, Environment, atmospheric processes, measurement of trace elements, GF AAS, EDXRF, XRF.
Ingvar AlbinssonGUFysik (GU)
Sökord: Bränsleceller, Batterier, Fasta elektrolyter, Fasta jonledare, Protonledning, Oxider, Polymerer, Kompositer, Keramer, Dielektrisk analys, Impedansanalys, Termisk analys., Fuel cells, Batteries, Solid electrolytes, Solid ion conductors, Proton conduction, Oxides, Polymers, Composites, Ceramics, Dielectric analysis, Impedance analysis, Thermal analysis.
Ingela BursjööGUFysik (GU)
Sökord: lärande för hållbar utveckling, undervisningspraktik, transformativt lärande, praktiknära forskning, professionsforskning, scientific literacy, technological literacy, STSE: science-technology-society-enviroment
Bernhard MehligGUFysik (GU)
Sökord: Turbulence, rain clouds, rain initiaion, droplet collisions
Giovanni VolpeGUFysik (GU)
Sökord: optisk pincett, aktiv materia, neurovetenskap, artificiell intelligens, optical tweezers, active matter, neurosciences, artificial intelligence
Hanna MartinGUFöretagsekonomiska institutionenEconomic Geography
Sökord: economic geography, regional development, geography, grand challenges, socio-technical transitions, innovation systems, innovation policy, food industry, forest industry, bioeconomy
Roman MartinGUFöretagsekonomiska institutionenEconomic Geography
Sökord: economic geography, regional development, innovation systems, cluster, policy
Jonas FlodénGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: intermodala transporter, kombinerade transporter, logistik, transport, intermodal transport, logistics, modal shift, överflyttning, väg, järnväg, road, rail, shipping, business model, actor
Elisabeth KarlssonGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: logistik, e-handel, digital handel, hållbarhet, distribution
Conny OverlandGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: energisystem, investeringar, styrmedel, finans, ägande, kontroll, energy systems, policy instruments, corporate finance, corporate governance, capital budgeting
Elmira ParviziomranGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord:
Anders SandoffGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: Investeringar, bolagsstyrning, lönsamhet, investeringspraxis, energibolag, offentligt ägande, beslutsunderlag, fjärrvärme, kraftproduktion, kommunala bolag, Corporate finance, Corporate governance, Captital budgeting, investments, Public ownership, Strategic management, Utilities, Energy companies, district heating, power production
Gabriela SchaadGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: hållbarhet, hållbarhetsstrategier, miljöstrategier, bioekonomi, sustainability, sustainability strategies, environmental strategies, bioeconomy
Johan WoxeniusGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: godstransporter, logistik och miljö, intermodala transporter, kombinerade transporter, kombitrafik, järnväg, Freight Transport, Logistics and the environment, Intermodal transport, combined transport, rail transport
Petra AdolfssonGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: city management, air quality, water quality.
Sara BrorströmGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: Gothenburg Research Institute - GRI, Organisation , public management, strategy, sustainability
Niklas Egels ZandénGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: corporate social responsibility, CSR, företag, institutionell teori, hållbarhetsstrategier, corporate social responsibility, CSR, business, workers rights, governance, multinational corporations, institutional theory, strategy
Maria NorbäckGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: precarious work, new work life, atypical work, creative industries
Sandra SamuelssonGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: energi, avfall, organisering, enery, waste management, organizing
Linnéa Windahl StrömbladGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord:
María José Zapata CamposGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord:
John ArmbrechtGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: Tourism impacts, aquaculture, food experiences
Tommy D AnderssonGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: tourism events, food events, sustainable
Ulrika HolmbergGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord:
Eva-Maria JernsandGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: upplevelser, innovation, hållbar turism, transdisciplilnär forskning, experiences, innovation, action research, sustainable tourism
Erik LundbergGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: turism, event, upplevelser, tourism, events, experiences
Cecilia SolérGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord:
Peter BeuschGUFöretagsekonomiska institutionenRedovisning
Sökord: hållbarhet, ekonomistyrning, redovisning, M&As, management ideologier, sustainability, management accounting, management control, M&As, management ideologies,
Barbara CzarniawskaGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: Gothenburg Research Institute - GRI
Lena MossbergGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: innovation, design, Marketing and consumer experiences, Services marketing, Culinary tourism, Tourism marketing
Lucia PizzichiniGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: food tourism, coastal tourism, events
Martin ÖbergGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: Marketing Retailing, Town centre management, shopping centre management, City planning, Regional market development
Ylva Norén BretzerGUFörvaltningshögskolanHållbar stads- och glesbygdsutveckling
Sökord: socialt kapital, förtroende, gräsrotsbyråkrater, miljöchefer, miljöbalken, organisation, kommuner, tillsyn, social capital, trust, grassroot bureaucrats, environmental managers, environmental code of law, municipalities, environmental monitoring
Stig MontinGUFörvaltningshögskolan
Sökord: Lokaldemokrati, delaktighet, kommuner, klimatpolitik, nätverk, civilsamhälle
Patrik ZapataGUFörvaltningshögskolan
Sökord: City organising, informal settlements, sustainable development, waste management, local governments, scandology, organization theory, management, sociological institutional theory, labour market integration
Aurora PatchettGUGeovetenskaperAlpine and Polar Ecology
Sökord: browning, extreme winter weather events, biological soil crust, gas flux, brunfärgning, extrema vinterväder, biologisk jordskorpa, växthusgasflöde
Janina KonarskaGUGeovetenskaperAtmospheric science
Sökord: urban climatology; stadsklimatologi; urban trees; urbana träd, urban greenery; urban grönska; ecosystem services; ekosystemtjänster; GIS
Cheng ShenGUGeovetenskaperAtmospheric science
Sökord: wind, climate, global, regional
Robert BjörkGUGeovetenskaperBLUES
Sökord: Arctic, Greenhouse gas dynamics, Carbon dynamics, Permafrost, Climate change
Mats P. BjörkmanGUGeovetenskaperBLUES
Sökord: Permafrost, Snow, Nitrogen, Greenhouse gas, snow chemistry
Roland BarthelGUGeovetenskaper
Sökord: vatten, vattentillgång, water, water supply
Louise C. AndresenGUGeovetenskaper
Sökord: jordnäringsämnen, negative emissions, ekosystem påverkas av klimatförändringer, soil nutrients, negative emissions, ecosystem response to climate change
Deliang ChenGUGeovetenskaper
Sökord: Meteorologi, regional klimatologi, matematik modellering, klimatsystemet, mikro och lokal klimatologi, tillämpad klimatologi, UV och ozon, deposition, Göteborg, Kina, klimatändringar, Meteorology, Regional Climatology, Mathematical Modelling, The Climate System, Micro och Local Climatology, Applied Climatology, UV Radiation and Ozone, Deposition, Göteborg, China, Climate Change
Markus GieseGUGeovetenskaper
Sökord:
Torbjörn GustavssonGUGeovetenskaper
Sökord: klimat, lokal klimat, vägklimat, tillämpad klimatologi, trafiksäkerhet, transport, miljö och klimat, climatology, micro climate, road climatology, traffic safety, transport, environment and climate
Björn HolmerGUGeovetenskaper
Sökord: lokalklimat; inversion; urban värme; lokala vindsystem; omlandsbris; landbris; bebyggelse; trafik; luftföroreningar; kolväten; toluen; kvävedioxid; DOAS;
Åsa KasimirGUGeovetenskaper
Sökord: Markanvändning, dikad torvmark. växthusgasemissioner, lustgas, koldioxid, metan, emissionsfaktorer, CoupModellen, Land use, drained peatland, greenhousegas emissions, Nitrous oxide, carbon dioxide, methane, emission factors, CoupModel
Leif KlemedtsonGUGeovetenskaper
Sökord: växthusgaser, lustgas, metan, koldiod, processtudier, fältmätningar, mikrometeorologi, laser, modellering, Greenhouse gas, nitrous oxide, methane, carbon dioxide, process understanding, chambers, micrometeorology, laser, modelling
Hui-Wen LaiGUGeovetenskaper
Sökord:
Fredrik LindbergGUGeovetenskaper
Sökord: stadsklimatologi, stadsplanering, GIS, Urban climatology, urban planning, GIS
Hans LinderholmGUGeovetenskaper
Sökord: paleoklimat, klimatförändringar, telekonnektioner, ekologi, dendroklimatologi, paleoclimate, climate change, teleconnections, ecology, dendroclimatology
Kjell NordbergGUGeovetenskaper
Sökord: marina sediment; meiofauna; foraminiferer; palynomorfer; pollen; dinoflagellater; dinocystor; elementanalyser; isotopanalyser; sedimentologi; paleo-oceanografi; Kattegatt; Skagerrak; Nordsjön;
Tinghai OuGUGeovetenskaper
Sökord: Climate extreme events, influence factors, mechanics, circulation
David RaynerGUGeovetenskaper
Sökord: RCG, GAC
Tobias RüttingGUGeovetenskaper
Sökord:
Rodney StevensGUGeovetenskaper
Sökord: mark; hav; mineralogi; sedimentologi; stratigrafi; Kattegatt; Skagerrak; transport och depositionsprocesser; lagring av föroreningar; jordbruk; gödsling; geokemi;, sediment transport, sedimentation, harbour pollution, coastal sedimentology, archipelago environment, estuary, geochemistry, dredging, Quaternary geology, GIS, mineralogy.
Anders StigebrandtGUGeovetenskaper
Sökord: marin systemanalys; fysisk oceanografi; vertikalcirkulation; skiktade vätskors dynamik; blandningsprocesser; interna vågor; internt tidvatten;
Elena Tamarit CastroGUGeovetenskaper
Sökord: Climate, coastal, marine, fisheries, policy, sustainability, impacts, environment, ecosystem, resilience, seafood, industry
Sofia ThorssonGUGeovetenskaper
Sökord: Städer, klimat/meteorologi, termisk komfort, partiklar, CO, GAC, Urban areas, Urban areas, micro - and local meteorology, thermal comfort, particulate matter, CO, GAC
Gösta WalinGUGeovetenskaper
Sökord:
Nils WallenbergGUGeovetenskaper
Sökord:
Per WeslienGUGeovetenskaper
Sökord:
Peng ZhangGUGeovetenskaper
Sökord:
Lu ZhouGUGeovetenskaper
Sökord:
Hans AbrahamssonGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: Segregation, ungdomar, civilsamhällets roll
Erik AnderssonGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: global politisk ekonomi, finansmarknader, globalisering, globala studier, hållbarhet,
Sofie HellbergGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: vatten, hållbar utveckling, water, sustainable development
Fredrik SöderbaumGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: fattigdom, utveckling, samhällsstyrning, bistånd, Afrika, internationella institutioner, makt, fred, vatten, hälsa, poverty, development, aid, global governance, Africa, power, peace, water, health
Marie ThynellGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: Hållbar utveckling, utvecklingsländer, urbanisering, stadstransporter, non-motorised mobility, trafikreglering, transport politik, New Delhi, Tehran, Copenhagen, Brasilia, Dacca., sustainable development, sustainable transport, sustainable cities, developing countries, transport policies, social justice, mass motorization, urban governance, urban transport, non-motorised mobility, traffic regulation, Copenhagen, Santiago de Chile, Tehran, New Delhi, Dhaka
Thomas DaumGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Agricultural Development, Innovations, Sustainable Transformation, Food Systems, Africa, Asia
Per KnutssonGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: hållbar landsbygdsutveckling, hållbara försörjningssystem, tvärvetenskap, Kenya, Shaanxi, Kina, klimatförändringar, markanvändning, sårbarhet, anpassning, sustainable rural development, sustainable livelihoods, interdisciplinary, Kenya, Shaanxi, China, climate change, land use, vulnerability, adaptation
Andrea MorfGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: fysisk planering, deltagande, hållbar resursbruk, naturressurskonflikter, konflikthantering naturresurs- planeringskonflikter, integrerad kustzonsförvaltning, kustresurser, vattenkvalité, vindkraft, permanent boende, turistanläggningar, miljökonsekvenser, skärgårdsutveckling, landsbygdsutveckling,
Gunilla A. OlssonGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: markanvändning, naturresurser, matprodution, energiproduktion, hållbart nyttjande av biologisk mångfald, ekologiska fotavtryck, klimatändring, land use, natural resources, food production, bioenergy production, sustainable use of biological diversity, ecological foot prints, climate change
Merritt PolkGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: transport, jämställdhet, hållbarhet, tvärvetenskapliga miljöstudier, aktörssamverkan, deltagande
Madeleine PrutzerGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: djuromsorg, djurvälfärd, lantbrukarens perspektiv, djuromsorgsprogram, animal welfare, farmers view, animal welfare program
Nanna RaskGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Hållbara Städer, Politisk Ekologi, Intersektionalitet, Makt, Social- och miljörättvisa, Hållbar Omställning, Sociala rörelser och gräsrötter, Lokal Styrning, Hållbar Konsumtion, Alternativa Ekonomier och post-growth, Sustainable Cities, Political Ecology, Intersectionality, Power, Social and Environmental Justice, Grassroots Sustainability Transitions, Local Governance, Sustainable Consumption, Alternative and Diverse Economies, Post-growth
Annelie Sjölander-LindqvistGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Lokal identitet, landskap, platsens betydelse, lokala värden, miljökonflikter, naturresursförvaltning, osäkerhet, 'contaminated communities', kollektiva minnen, naturuppfattning, Local identity, landscape, meaning of place, values, environmental conflicts, natural resource management, uncertainty, contaminated communities, collective memory, environmental perceptions and ideas of Nature
Olga StepanovaGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: kusten, konflikter, resurser, hållbar förvaltning av naturresurser, konflikt analys, konflithantering, Sverige, coast, conflicts, natural resources, susatainable resource management, conflict analysis, conflict management, Sweden
Rikard WarleniusGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord:
Marie WidengårdGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: biofuel, justice, ethics, fossil-free, transport, forest, Sweden
Karen da CostaGUGlobala studierMänskliga rättigheter
Sökord: Global Studies, International Human Rights Law, International Disaster Law, Public International Law, International Comparative Law.
Staffan AppelgrenGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord: kulturarv, turism, konsumtion, Göteborg, Tokyo, secondhand, retro, bevarande, heritage, tourism, consumption, Gothenburg, Tokyo, second-hand, retro, preservation,
Anna BohlinGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord: second-hand, återbruk, alternativa kulturarvsformer, materiell kultur
Åsa BoholmGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord: Riskhantering, miljöantropologi, kommunikation, kultur, offentlig förvaltning, naturpolitik, Risk management, environmental anthropology, communication, culture, public administration, politics of nature
Jörgen HellmanGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord:
Joakim BerndtssonGUGlobala studier
Sökord: Privatisering, krig, säkerhet, säkerhetsstudier, statsbyggnad, civil-militära förhållanden, FN:s fredsoperationer, svensk försvarsopinion
Hanna LeonardssonGUGlobala studier
Sökord: societal transformation, state-society interactions, social sustainability, multi-level/scale governance, local
Sebastian LinkeGUGlobala studier
Sökord: Vetenskapskommunikation, Science Communication, Public Understanding of Science, Science and Society, Science and the Media
Magdalena ZeijlonGUGlobala studier
Sökord:
Martin ErikssonChalmersGMV (Chalmers)
Sökord: Sustainable Development, SDG, SDSN, ecotoxicology, metagenomics, microbial community ecology, marine environment, periphyton, Pollution-Induced Community Tolerance (PICT), antifouling
Kerstin HemströmChalmersGMV (Chalmers)
Sökord:
Magdalena ErikssonGUGMV (GU)Global Sustainable Futures (GSF)
Sökord: global, Agenda 2030, sustainability, hållbarhet, partnership, partnerskap, development, utveckling
Anders EkbomGUGMV (GU)
Sökord: Strategic environmental assessment Research-policy interaction
Jan PetterssonGUGMV (GU)
Sökord: sustainable development, sustainability science, atmospheric science, physical chemistry, air quality, climate, aerosol, cloud, bioenergy, surface science, measurement techniques, atmosfärsvetenskap, fysikalisk kemi, luftkvalitet, klimat, moln, bioenergi, ytprocesser, mätteknik
Jan RosvallGUGMV (GU)
Sökord: kulturvård, livscykler, beständighet, lufföroreningar, nedbrytning, byggnader, bebyggelse; bevarandeplanering, dokumentations- och mätmetoder, kulturhistoriska föremål och miljöer, etik, conservation
Kassahun WeldemariamGUGMV (GU)
Sökord: Sustainability, Early Childhood, Posthumanism, New-Materialism, Anthropocentrism, Antromorphisim, Post-anthropocentrism
Karl-Johan SkoghGUHDK, Högskolan för design och konsthantverkEnheten för design
Sökord:
Annelies VaneyckenGUHDK, Högskolan för design och konsthantverkEnheten för design
Sökord: participatory design, human rights, sustainability, social inclusion, child culture design, public space
Helena HanssonGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord:
Helena KraffGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord:
Thomas LaurienGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord: kritiska djurstudier, biodiversitet, miljöhumaniora, critical animal studies, biodiversity, environmental humanities
Christian IsendahlGUHistoriska studierArkeologi
Sökord: Archaeology, Historical ecology, Sustainability, Resilience, Vulnerability, Tropics, Urbanism, Food security, Freshwater security, Latin America
Christine HansenGUHistoriska studier
Sökord:
Carl Johan BergstenGUHögskolan för scen och musikGOArt - Göteborg Organ Art Center
Sökord: kulturvårdsforskning, orgel, klavikord, musikinstrument, cultural heritage, organ, clavichord, music
Cecilia BerlinChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: ergonomi, arbetsmiljö, design, social hållbarhet, ergonomics, work environment, design, social sustainability
MariAnne KarlssonChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: hållbara persontransporter, mobilitet-som-tjänst (MaaS), sustainable transport, mobility-as-a-service
Oskar RexfeltChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: Användare, konsumenter, produktutveckling, tjänsteutveckling, funktionsförsäljning, Users, consumers, Product development, Design, Services, Product-Service systems, Functional sales
Helena StrömbergChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: hållbara beteenden, vardagsliv, persontransporter, beteendeförändring, mobilitet, användarcentrerad design, produktutveckling, sustainable behaviours, everyday activities, personal transport, mobility, behaviour change, user-centred design, product development
Jonas TuvesonChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: design för hållbarhet, human factors, design for sustainability, human factors
Sheng GuoChalmersIndustri- och materialvetenskapMaterial och tillverkning
Sökord: alloys, metallurgy, high temperature materials, energy efficiency, sustainable materials
Lars NyborgChalmersIndustri- och materialvetenskapMaterial och tillverkning
Sökord: ytteknologi, tillverkningsproccer, material för lätta konstruktioner, beständighet (oxidation, korrosion), pulver och partikulära material, surface technology, manufacturing processes, materials for light design, surface engineering, oxidation, corrosion, powder and particulate materials
Martin FagerströmChalmersIndustri- och materialvetenskapMaterial- och beräkningsmekanik
Sökord: FEM, brottmekanik, komposit, beräkningmekanik, materialmekanik, FEM, fracture, composite, computational mechanics, material mechanics
Arpita ChariChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Industry 4.0, resilience, sustainability
Mélanie DespeisseChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Sustainable manufacturing, Cleaner Production, Eco-efficiency, Resource efficiency, Lean & Green, Circularity, Circular Economy
Björn JohanssonChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: hållbara produktionssystem, resilienta produktionssystem, simulering av hållbara produktionssystem, cirkulär ekonomi, standardisering för interoperabilitet och hållbarhet, 3D visualisering och analys av arbetsplatser och fabriker, livscykelanalys, simulering av värdekedjor och samband. Sustainable production, resilient production systems, simulation of sustainable production systems, circular economy, standardization, interoperability, visualization, 3D, AR, VR, workplace design, factory design, value chains.
Johan StahreChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Produktion, system, simulering, miljöanalys, människa/teknik-system, Production, manufacturing, system, simulation, environmental analysis, human factors engineering
Ninan Theradapuzha MathewChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord:
Ebru Turanoglu BekarChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Artificial intelligence/machine learning in maintenance and production systems, smart maintenance, predictive maintenance, data driven decision making, industrial data analytics
Gauti AsbjörnssonChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktutveckling
Sökord: Ballast, aggregates, minerals, EPD, construction, bygg
Kanishk BhadaniChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktutveckling
Sökord:
Christina LeeChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktutveckling
Sökord: Construction materials, byggvaror, LCA, EPD, Environmental management, miljöledning, aggregates, aggregat
Asun ValienteHVIngenjörsvetenskap
Sökord:
Per AssmoHVInstitutionen för Ekonomi och IT
Sökord: arbetsintegrerat lärande, work integrated learning, internationalisation, internationalisering, hållbar samhällsutveckling, sustainable societal planning
Lisa BombleHVInstitutionen för Ekonomi och IT
Sökord: medskapande, samhällsplanering, hållbarhet, samverkan, lokalsamhälle, co-creation, urban planning, spatial planning, societal planning, sustainability, collaboration, community, collaborative planning
Tuba InalHVInstitutionen för Ekonomi och IT
Sökord:
Laurence PiperHVInstitutionen för Ekonomi och IT
Sökord: citizenship, democracy, urban governance, work-integrated learning
Hannah SaldertHVInstitutionen för Ekonomi och IT
Sökord: Social sustainability, sustainability paradoxes, goal conflicts, knowledge integration, social hållbarhet, hållbarhetsparadoxer, målkonflikter, kunskapsintegrering
Claudia PreisigHVInstitutionen för individ och samhälle
Sökord: Education for sustainable development
Camilla SeitlHVInstitutionen för individ och samhälle
Sökord: Arbetsintegrerat lärande, informellt lärande, lärande i och inför arbete, lärande i sociala sammanhang, villkor för lärande, kompetens. Work-integrated learning, informal learning, learning in and before work, learning in social contexts, conditions for learning, competence.
Mathias ZannakisHVInstitutionen för individ och samhälle
Sökord: Hållbar utveckling, miljöpolitik, miljödiskurser, politiska institutioner, flernivåstyrning/multi level governance, miljöattityder, miljöbeteende, skolorganisering, samhällskunskapsdidaktik, Sustainable development, environmental politics, environmental discourses, political institutions, multi-level governance, environmental attitudes, environmental behavior, school organization, the didactics of the social science subjects.
Monika Djerf-PierreGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: miljöjournalistik
Maria EdströmGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: genus, jämställdhet, medier,yttrandefrihet, journalistik, medierepresentationer,äldre i medierna, ålderism, Gender, media representations, ageing, aging,agism, ageism, gender equality, journalism, freedom of expression.
Magnus FredrikssonGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: organisationers kommunikation,professionella normer, organisatoriska normer, samhälleliga normer, värderingar, idéer
Mathias FärdighGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: Pressfrihet, Yttrandefrihet, Korruption, Demokrati, Press freedom, Freedom of speech, Corruption, Democracy
Marina GhersettiGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: Kriskommunikation, sociala medier, nyhetsvärdering, sensationsjournalistik, journalisters syn, nyhetsvärdering, allmänhetens bio- och filmvanor
Gabriella SandstigGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord:
Jesper StrömbäckGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: political communication, journalism, public opinion, knowledge resistance, knowledge effects, political knowledge
Joana PedrosoGUJuridiska institutionenTax Law
Sökord: Environmental taxes. Eco-taxes. Green taxes. Sustainable taxes. State aid. EU law. Competition rules.
Gabriela ArgüelloGUJuridiska institutionen
Sökord: ocean governance, havsförvaltning, maritime law, sjö- och tranporträtt, law of the sea, havsrätt, waste management, avfall cantering, climate change, klimatförändring
Filip BladiniGUJuridiska institutionen
Sökord: miljörätt, rättslig reglering, Environmental law, regulative design
Patrik EmbladGUJuridiska institutionen
Sökord: Housing; inequality; taxation; bostadsfrågor; bostäder; ojämlikhet; skatt
Lena GipperthGUJuridiska institutionen
Sökord: miljörätt, environmental law
Kristjan LaasGUJuridiska institutionen
Sökord: Miljörätt, kompensation, ålgräs, zostera marina, kustnära havsmiljö, Environmental law, compensation, eelgrass, zostera marina, coastal marine habitats
Erik MägiGUJuridiska institutionen
Sökord: Familjerätt, juridik, föräldraskap, rättslig design, normkritik, intersektionalitet, genus, queer, familj, Family Law, Law, parenthood, legal design, social norms, norm-criticla studies, intersectionality, gender studies, queer studies, family and kinship studies
Christina Olsen LundhGUJuridiska institutionen
Sökord: utsläppsrätter, handel, Kyoto, emissions trading, Kyoto
Ulf PetrussonGUJuridiska institutionen
Sökord: Immaterialrätt, privaträtt, Rättsekonom, Rättsvetenskap, intellektuella tillgångar, Law and technology
Urban StrandbergGUJuridiska institutionen
Sökord: kärnavfallspolitik, politisk legitimitet, samhällsplanering, representativ demokrati,, Nuclear waste management, political legitimacy, social planning, representative democracy
Paul GatenholmChalmersKemi och kemiteknikBiopolymerteknologi
Sökord: polymer; plastic; recycling; biodegradation; packaging; coatings; composites; natural polymers;
Mark ForemanChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Recycling, Solvent Extraction, Deep Eutectic Solvents, Fission products, serious nuclear accident chemistry, lanthanides, plastics, Organic chemistry, Main group chemistry, coordination chemistry
Nils ZachmannChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Recycling, Lithium-Ion Batteries, Supercritical Fluid
Urban GrénChalmersKemi och kemiteknikKemisk apparatteknik
Sökord: separationsteknik; återvinningsteknik; kemikalieåtervinning; systemanalys; omrörning; avvattning; filtrering; pressning; tvättning; destillation; mesaombränning; kausticering; släckning; fysikalisk-kemisk data; CFC; HCFC;, separation operations; recovery technology; chemicals recovery; system analysis; mixing; dewatering; steam drying; filtration; pressing; lime reburning; causticising; slaking; physico-chemical property data; CFC; HCFC;
Anders RasmusonChalmersKemi och kemiteknikKemisk apparatteknik
Sökord: kemiteknik; miljöfarligt avfall; separationsteknik; deponering; konsekvensanalys; spridningsberäkningar;
Sara HeimerssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: livscykelanalys, LCA, hållbarhetsbedömning, life cycle assessment, LCA, sustainablity assessment
Göran PeterssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: kolväten; alkener; alkylbensener; terpener; fotooxidanter; vedeldning, bio-bränslen, sopsortering
Abdenour AchourChalmersKemi och kemiteknikKemisk reaktionsteknik
Sökord: Lignin depolymerization, H2 production, Green Sustainable, Sugar plant, CO2 reduction.
Louise OlssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk reaktionsteknik
Sökord: avgasrening, alternativ bränsleproduktion
Emma Olsson MånssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk reaktionsteknik
Sökord: Biobränsle, biofuel, pyrolysolja, pyrolysis oil, katalys, catalysis,
Stefanie TammChalmersKemi och kemiteknikKemisk reaktionsteknik
Sökord: DME, dimethylether, NOx-reduktion, bilavgas, syreöverskott, DME, dimethyl ether, NOx reduction, exhaust gas, excess oxygen
Christian EkbergChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: industriell materialåtervinning, avfall, metaller, ädelmetaller, bilkatalysatorer, förbränningsaska, elektronikskrot, kärnkemi, kärnavfall, separation, transmutation, lösningskemi, komplexbildning
Toni GutknechtChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord:
Elin Löfström-EngdahlChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: Kemi, kärnavfall, industriellt avfall,hållbar avfallshantering, återvinning, Chemistry, nuclear waste, industrial waste, sustainable waste treatment, recycling
Katarina GårdfeldtChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Kvicksilver, atmosfär, vattenfas, gasfas, flux, redox-reaktioner, fotokemiska reaktioner, abiotisk metylering, tungmetaller, vatten, luft, sjö, hav., Mercury, atmosphere, aqueous phase, gaseous phase, flux, redox-reactions, photochemical reactions, abiotic methylation, heavymetals, air, water, lake, sea.
Lars-Gunnar JohanssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: luftföroreningar; svaveldioxid; kvävedioxid; ozon; korrosion; ytkemi; adsorption; kemisorption; fysisorption; ytreaktioner; spekulär; reflektans; IR; koppar; brons; zink; stål; guld; aluminium; oxider; korrosionsprodukter;, atmospheric corrosion, materials degradation by atmospheric pollutants, light metals, chromia-formers, oxidation, high-temperature corrosion, oxides, Hi Tc Superconductors
Torbjörn JonssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Högtemperaturkorrosion, Förbränning av biomassa, Elektronmikroskopi, High temperature corrosion, Combustion of biomass, Electron microscopy
Pavleta KnutssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: CSS, miljövänlig produktutveckling, gas engine, jet engine, Pt-effekt., CSS, ETH sustainability,gas engine,jet engine,sustainability indicators, sustainability leadership, social indicators, environmental friendly product development, gas engine, jet engine, Pt-effect.
Henrik LeionChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Jesper LiskeChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Britt-Marie SteenariChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Rikard YlménChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: cement, hydratation, nanosilika, alit, belit, nanopartiklar, cement, hydration, nano silica, alite, belite, nano particles
Hans ThelianderChalmersKemi och kemiteknikSkogsindustriell kemiteknik
Sökord:
Markus AnderssonChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: Marine Paint
Hanna Härelind IngelstenChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: NOx, miljökatalys, emissionsrening, NOx, environmental catalysis, emission cleaning
Magnus SkoglundhChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord:
Johan BomanGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: spårämnen; röntgenfluorescens; aerosoler; vatten; sjösediment; EDXRF; miljömätteknik; spektroskopi;, trace elements; X-ray fluorescence; aerosols; water; sediments; EDXRF; environmental measurement techniques; spectroscopy;
Mattias HallquistGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: Atmosfärkemi, partiklar, aerosoler, terpener, troposfär, Atmospheric chemistry, particles, aerosols, terpenes, troposphere
Epameinondas (Nondas) TsiligiannisGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: SOA, VOC, Mass Spectrometry, Aerosols, Atmospheric Chemistry
Örjan HanssonGUKemi och molekylärbiologiBiokemi och biofysik
Sökord: biofysik, spektroskopi, laser, kinetik, elektronöverföring, fotosyntes, kopparproteiner, biophysics, spectroscopy, laser, kinetics, electron transfer, photosynthesis, copper proteins
Huaqing LiGUKemi och molekylärbiologiFysikalisk kemi
Sökord: Quantum dynamics, reaction rate
Gunnar NymanGUKemi och molekylärbiologiGrundläggande kemi
Sökord: vågpaket, fotodissociation, fotolys, kvantdynamik, wavepacket, photdissociation,photolysis, quantum dynamics
Malte HermanssonGUKemi och molekylärbiologiMikrobiologi
Sökord: genöverföring; resistensgener; marin miljö; bakterier; transposon; plasmid; selektionstryck;
Katarina AbrahamssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: marine chemistry, analytical chemistry, organo-halogens, bioremediation of petroleum products
Per HallGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Kemi; sediment; porvatten; bentiska flöden; sediment-vatten interaktioner; marin miljö; kol; syre; kväve; fosfor; kisel; mineralisering; tidig diagenes; biogeokemiska processer; eutrofiering; ekotoxikologi; miljögifter; tributyltenn; bromerade flamskyddsmedel, Chemistry; sediment; pore water; benthic fluxes; sediment-water interactions; marine environment; carbon; oxygen; nitrogen; phosphorus; silica; mineralization; early diagenesis; biogechemical processes; eutrophication; ecotoxicology; environmental pollutants and toxicants; tributyl tin; brominated flame retardants
Martin HassellövGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Kolloider, colloid, partiklar, metaller, porvatten, sediment, spårelement, grundvatten, dagvatten, muddring, Colloids, particles, metals, elements, sediment, porewater, sediment, groundwater, stormwater, dredging
Leif HolmlidGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: högtemperaturomvandling; förbränning; aerosoler; alkalisaltpartiklar; atmosfäriska reaktioner; halogener; ozon;, High temperature energy conversion; combustion; aerosols; alkali salt particles; atmospheric reactions; halogens; ozone;
Stefan HulthGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: biogeokemi; diagenes; bentiska flöden; bentiska massbalanser; sediment; porvatten; diffusion; kol; kväve; fosfor; kisel; Syre;
Xiangrui KongGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: is, molecular beam, Cirrusmoln, Ice, Molecular Beam, Cirrus Cloud
Evert LjungströmGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: gasfaskinetik: heterogena reaktioner: nitratradikal; peroxyacetylnitrat; salpetersyra;
Erik ThomsonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: ice, cryosphere, premelting,
David TurnerGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord:
Margareta WedborgGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: humusämnen; organiskt kol; jämviktsmodeller; karbonatsystemet; pH;
Ann-Therese KarlbergGUKemi och molekylärbiologiOrganisk och läkemedelskemi
Sökord: allergi, hudexponering, kemiska ämnen, kemisk syntes och analys, sensibiliseringsstudier, SAR, kliniska studier, proteinreaktivitet
Ravi Kant PathakGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: SOA, partitioning, volatility, hygroscopicity
David LjungmanGUKliniska vetenskaperKirurgi
Sökord: early-onset colorectal cancer, exposome, molecular epidemiology, microbiome, diet, global surgery data, household survey, facility survey
Ulla TangGUKliniska vetenskaperOrtopedi
Sökord: hållbarhet, sustainability, diabetes, fotsår, plantart tryck, ortoser,skor, biomekanik, prevention, kostnader, hållbarhet, diabetes, foot ulcers, plantar pressure, biomechanics,orthotics, foot wear, prevention, costs, sustainability
Monica SandGUKonstnärliga fakultetenFakultskansliet
Sökord: artistic methods / processes, ambience, social life
Beatrix AlgurénGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord:
Anna PostGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Sustainable food consumption, public meals, meal planning, food consumption, climate impact on meals, human ecology, resource management, meal and food habits, longitudinal research methodology, ethnography, sociology of food and meals, qualitative research methods,
Astrid SchubringGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Health, youth, learning, sport, physical education, pedagogy, sociology, sustainability, career, athlete, student
Agneta SjöbergGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: måltidsutveckling, järnets biotillgänglighet, järnbrist, skolmåltid, folkhälsa, nutrition, barnfetma, meal development, iron bioavailability, iron defiency, school meala, public Health, nutrition, childhood obesity
Mari WollmarGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: nutrition, sustainable food consumption, public meals
Helene WåhlanderGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Hushåll, ekologi, beteende, hållbara vanor, resursanvändning, mat och miljö, beslutsfattande i hushåll, konsumtionsvanor, miljöperspektiv och lärande, Family ecology, behaviour in a sustainable society, interaction in households, households and the environment, decisionmaking, consumption patterns, learning processes
Juan Velasquez-AtehortuaGUKulturvetenskaperGenusvetenskap
Sökord: barrio feminism, Anthropocene, gendering practices, chthulucene, communities of compost
Kerstin GunnemarkGUKulturvetenskaperKulturstudier
Sökord: Stadsliv, minnen, kulturarv
Susanne FredholmGUKulturvårdByggd miljö
Sökord:
Feras HammamiGUKulturvårdByggd miljö
Sökord: Heritage, planning, resistance, peacebuilding, cities, identity, memory, politics.
Ola WetterbergGUKulturvårdByggd miljö
Sökord: stadsbyggnad, urban planning, kulturvård, integrated conservation, heritage, built environment, kyrkor, churches, religious heritage, religiösa kulturarv, heritage planning, infrastruktur, infrastructure, waste, avfall, renovation, återvinning, recycling, adaptive reuse, återbruk
Géraldine BrunGUKulturvård
Sökord: hållbarhet, sustainable, architecture, arkitektur, hantverk, craft, traditions, pre-industrial, förindustriell, trä, wood, skogsbruk, forest, construction, ekologiskt
Ingegärd EliassonGUKulturvård
Sökord: stadsklimatologi; bebyggelseklimatologi; luftmiljö; lokalklimat; energi; komfort; planering; luftföroreningar; grönstruktur ;, urban climate; city climate; local climate; urban planning; green areas; energy; climate comfort; air quality; air environment; air ventilation;
Eva GustavssonGUKulturvård
Sökord: biocultural heritage, biologiskt kulturarv, traditional ecological knowledge, TEK, historisk ekologi, historical ecology,
Ingrid Martins HolmbergGUKulturvård
Sökord:
Bosse LagerqvistGUKulturvård
Sökord: Gamla industrimiljöer
Katarina SaltzmanGUKulturvård
Sökord:
Carl Johan FranzénChalmersLife SciencesIndustriell Bioteknik
Sökord: biobränsle, bioetanol, bioenergi, hållbar bioteknik, bioprocessteknik, bioreaktionsteknik, lignocellulosa, förnybara kemikalier, bioenergy, biosustainability, bioethanol, lignocellulose, bioprocessing, metabolic engineering, biochemical engineering, biofuel
Carl BruniusChalmersLife SciencesLivsmedelsvetenskap
Sökord:
Inger-Cecilia Mayer LabbaChalmersLife SciencesLivsmedelsvetenskap
Sökord: Proteinskiftet, sustainable nutrition, hållbar nutrition, bioavailability
Marie Palmnäs-BédardChalmersLife SciencesLivsmedelsvetenskap
Sökord: diet, food, fiber, metabolic disease, metabolic syndrome, gut microbiota, metabolomics
Ann-Sofie SandbergChalmersLife SciencesLivsmedelsvetenskap
Sökord:
Mauro Moreno-BeltranChalmersLife SciencesSystembiologi
Sökord:
Camilla Brudin BorgGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord:
Rikard WingårdGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord: Ekokritik, biosemiotik, permakultur, grön humaniora, environmental humanities, miljöhistoria, litteraturvetenskap, Ecocriticism, biosemiotics, permaculture, environmental humanities, environmental history, comparative literature.
Grazzia MatamorosGUMarina vetenskaperCentre for Sea and Society
Sökord: Marine social-ecological systems, marine governance, fisheries management, sustainability education, transdisciplinarity
Malin RosengrenGUMarina vetenskaperCentre for Sea and Society
Sökord:
Irina AstemanGUMarina vetenskaperMarine geology
Sökord: climate, coastal hypoxia, primary productivity, marine pollution, alien species
Karin MattssonGUMarina vetenskaperMarinkemi
Sökord:
Adam UlfsboGUMarina vetenskaperMarinkemi
Sökord: marin kemi, kemisk oceanografi, karbonatsystemet, Östersjön, Arktis, marine chemistry, chemical oceanography, carbonate system, Baltic Sea, Arctic
Leif AndersonGUMarina vetenskaper
Sökord: marin kemi; kemisk oceanografi; karbonatsystemet; anoxisk miljö; Östersjön; Arktis; Antarktis;
Lara Maleen BeckmannGUMarina vetenskaper
Sökord: Biodiversity, reproduction, marine, deep sea, ecology, cnidarians, porifera, ocean
Sam FredrikssonGUMarina vetenskaper
Sökord: DNS, LES, openFoam, gas, exchange, air-water, interface
Alyssa JoyceGUMarina vetenskaper
Sökord: circular bioeconomy, food system innovation, nutrient re-use in fish farming and agriculture, food security and food equity, hidden hunger, sustainability, overfishing, reef conservation, sustainable aquatic resource management.
Mats LindegarthGUMarina vetenskaper
Sökord: bottensamhällen, experimentutformning, statistisk analys, miljöeffektstudier, förutsägelse, benthic assemblages, experimental design, statistical analysis, EIA, prediction
Sten-Åke WängbergGUMarina vetenskaper
Sökord: primary production, primärproduktion, micro algae, mikrolager, environmental factors, miljöpåverkan
Michael PatrikssonChalmersMatematiska vetenskaper (Chalmers)Matematik
Sökord:
Kerstin WiklanderGUMatematiska vetenskaper (GU)Matematisk statistik
Sökord: Försöksplanering, statistiska modeller, statistiska metoder, spridningseffekter, biologiska tillämpningar, Experimental design, statistical models and methods, dispersion effects
Pernilla AlmerudGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, cancerframkallande ämnen, vedrök
Florencia Harari ThuressonGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Metaller, bly, kadmium, arsenik, litium, långlivade organiska miljögifter, PCBs, PFAS, miljöepidemiologi, kardiovaskulär epidemiologi, metals, lead, cadmium, arsenic, lithium, persistent organic pollutants, PCBs, PFAS, environmental epidemiology, cardiovascular epidemiology.
Sandra JohannessonGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Luftföroreningar, partiklar, kvicksilver, Air pollution, particles, mercury
Karl Kilbo EdlundGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Luftföroreningar, njurfunktion, hjärtkärlsjukdomar, air pollution, renal function, cardiovascular disease
Peter MolnárGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord:
Kerstin Persson WayeGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: förskolebuller, skolbuller, lågfrekvent buller, vindkraft, intensivvård, hälsoeffekter, sömn, hörsel och stress relaterade besvär, ljudkvalitet nätverk, low frequency noise, effects on human, workperformance, stress, psycho-acoustic evaluations, windturbine sounds, annoyance
Gerd SällstenGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, metaller, lösningsmedel, cancerframkallande ämnen, vedrök, biomonitorering
Mia SöderbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Psykosocial, hjärtsjukdom, arbetsåtergång, psychosocial, heart disease, return to work
Fabian TaubeGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkeshygieniska mätmetoder,biomonitorering, jämviktskemi, ytkemi, fastfaskemi, kemiska hälsorisker, exposure assessments, biomonitoring, equilibrium chemistry, surface chemistry, solid state chemistry, chemical health risks
Håkan TinnerbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Exponering, luftburen, biomarkörer
Henriette PhilipsonGUMedicinKlinisk nutrition
Sökord: Hållbar utveckling,källsortering ,energibesparing,miljögifter i naturen
Magdalena TaubeGUMedicinMolekylär och klinisk medicin
Sökord:
Ann-Charlotte AlmstrandGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: Exhaled air, biomarkers, exposure
Eva AnderssonGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Lars BarregårdGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: Toxiska metaller, luftföroreningar, miljömedicin, hälsa, Toxic metals, air pollution, environmental medicine, health
Agneta BlombergGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: folkhälsa, arbetsmiljö och hälsa, försäkringsmedicin, public health, occupational health, insurance medicine
Johan DahlstrandGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: adolescent mental health
Gunnel HensingGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Monica HunsbergerGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Gunilla KrantzGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: Violence, trauma, Undernutrition, low income countries, epidemiology, maternal health
Nawi NgGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: epidemiological transition, chronic diseases, cardiovascular diseases, aging, risk factors, quality of life, disability
Max PetzoldGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Leo StockfeltGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: luftföroreningar, hälsa, vedrök, biomarkörer, hälsokonsekvensberäkningar, air pollution, health, wood smoke, biomarkers, health impact assessments
Marianne TörnerGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Mats AnderssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord:
Sven AnderssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord: förbränning, förbränningsmotorer, emissioner, sprayer
Jonas SjöblomChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord: catalysis, diesel engines, particulate matter emissions, aftertreatment, Air pollution, Air quality
Karin AnderssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord: Sjöfart, Marina bränslen, fartygs energisysystem, miljöutvärdering, metanol, elektrobränslen, växthusgaser, emissioner, shipping, marine fuels, defossilization of shipping, ship energy systems, environmental assessment, methanol, electrofuels, GHG, emissions
Oskar JohanssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord:
Fayas Malik KanchirallaChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord: life cycle assessment, life cycle costing, energy modeling, marine fuels, electro-fuel, battery electric, electro-mobility
Maria LagerströmChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord: Antifouling paint;båtbottenfärg;biocide;biocider;XRF;miljökemi;environmental chemistry;biofouling;påväxt;metaller;metals
Anna Lunde HermanssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord:
Elin MalmgrenChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord: maritima bränslen, elektrobränslen, koldioxidinfångning, livscykelanalys, marine fuel, propulsion systems, electrofuel, carbon capture, environmental impacts, life cycle assessment
Maria GrahnChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord: Globalt energisystem, alternativa transportbränslen, optimering, modellering, koldioxid, CO2,, Global Energy System, Transportation Fuel, Optimization, CO2 emissions
Ida-Maja HassellövChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Amanda NylundChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Kent SaloChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord: SOA, aerosoler, organisk kemi, atmosfärskemi, terpener, SOA aerosols terpenes
Henrik StrömChalmersMekanik och maritima vetenskaperStrömningslära
Sökord: modelling; simulations; fluid flow; multiphase flow; mass transfer; chemical reactions; particle transport; gas and water cleaning; pollutants; emissions
Angela HillemyrChalmersMekanik och maritima vetenskaper
Sökord:
Jessica CoriaGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: policy instruments, tradable permits, diffusion of new technologies, taxes
Håkan EggertGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Naturresursekonomi, miljöekonomi, marin miljö, fiskefrågor, environmental and resource economics, marine issues
Olof Johansson StenmanGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Välfärdsekonomi, transportekonomi, miljöekonomi, miljövärdering, etik och ekonomi, offentlig ekonomi, experimentell ekonomi, Welfare economics, transport economics, environmental economics, environmental valuation, ethics and economics, public economics, experimental economics
Gunnar KöhlinGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord:
Åsa LöfgrenGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Miljöekonomi, ekonomiska styrmedel, tillväxt, Environment, policy instruments, growth
Thomas SternerGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: styrmedel; tillväxt; hållbar utveckling; transporter; bensinpris; miljöekonomi;
Jens EwaldGUNationalekonomi med statistik
Sökord: Environmental economics, carbon tax, carbon pricing, political acceptability.
Tommy GärlingGUNationalekonomi med statistik
Sökord: Beslutsfattande, ekonomiska styrmedel, personresor, Decision making, economic incentives, passenger travel
Annie PalstamGUNeurovetenskap och fysiologiKlinisk neurovetenskap och rehabilitering
Sökord:
Petra Hammarström JohanssonGUOdontologiOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökord:
Aimee HaleyGUPedagogik och specialpedagogik
Sökord: higher education, migration, international partnerships, educational access
Sverker LindbladGUPedagogik och specialpedagogik
Sökord: education policy, curriculum theory, comparative education, knowledge organization, teacher education
Gun-Britt WärvikGUPedagogik och specialpedagogik
Sökord: kunskapspolitik, omstrukturering, utbildning, politics of knowledge, education, restructuring
Zahra BayatiGUPedagogik, kommunikation och lärande
Sökord: Lärande, Barn i tidig ålder, mångkultur, samhälle, hållbar, minoritet, Early childhood, Sustainable society, multiculture, minority
Helena ÅbergGUPedagogik, kommunikation och lärande
Sökord: Hushåll, avfall, attityder, beteenden, vanor, källsortering, kompostering vatten och avlopp, Households, household resource management, waste, attitudes, behaviours, habits, source separation, composting, water, sewage.
Cecilia BergstadGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: Environmental psykology, sustainable transport, energy policy, energy behaviours, motivation, people environment interaction, wellbeing, sustainable consumption
André HanslaGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: värdeorientering, miljöoro, miljömedvetenhet, miljökonsekvenser, grön el, value orientation, environmental concern, awareness-of-consequences beliefs, green electricity, ecolabeling
Cecilia Jakobsson BergstadGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: bilanvändning, attityder, ekonomiska styrmedel, beslutsprocess, car use, attitudes, decision process, travel demand management measures
Debora LombardiGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: environmental psychology, sustainable transport, safety, well-being, experimental approach
Johan Andreas NilssonGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: värden, normer, attityder, miljöstyrmedel, values, norms, attitudes, environmental policy instruments
Sofiia SkiporGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord:
Chris von BorgstedeGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: klimatförändringar, politiska medel, sociala normer, sociala dilemman, climate change, policy measure, social norms, social dilemma
Anders WinnbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapAstronomi och plasmafysik
Sökord: atmosfär; stratosfär; mesosfär; ozon; kolmonoxid; klormonoxid; spektroskopi; radio; millimetervågor; radioastronomi;
Isabel Canete VelaChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Circular economy, plastic waste, mixed waste, textiles, recycling, gasification, pyrolysis, thermochemical recycling
Anna EmanuelssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord:
Simon HarveyChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: energieffektivisering, processindustri, biobränsleanvändning, styrmedel, kraftvärme, växthusgasbalanser, energimarknader, energy efficiency, process industry, biofuel usage, policy instruments, cogeneration, greenhouse gas balances, energy markets
Filip JohnssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Strömningsförlopp, omblandning, förbränning, fluidiserad bädd, fluidisering, CO2-fri förbränning, O2/CO2 förbränning, uthålliga energisystem, bärkraftig, infrastrukturella förändringar, Flow phenomena, mixing, combustion, fluidized beds, fluidization, CO2 free combustion, O2/CO2 combustion, sustainable energy systems, infrastructural changes.
Ida KarlssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Zero emissions, carbon mitigation, deep decarbonisation, technology pathways, supply chains, buildings, infrastructure,
Anders LyngfeltChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: förbränning; kol; fluidiserad bädd; virvelbädd; svavel; svaveldioxid; kalksten; kalk; kalciumsulfat; avsvavling; emissionsbegränsning; miljöteknik; fullskaleförsök; kalcium;, fluidized bed combustion; emissions; sulphur capture; N2O reduction; NO reduction; CO2 capture; chemical-looping combustion
Daofeng MeiChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Chemical looping, combustion, carbon capture
Johan RootzénChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: handel med utsläppsrättigheter, klimatutmaningen, industri, kraft och värmesektorn, utsläpp av växthusgaser, EU, policy, emission trading, climate change mitigation,industry, power and heat sector, greenhouse gas emissions, European Union, energy policy, climate policy
Georgia SavvidouChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord:
Elin SvenssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: processintegration, energieffektivisering, processindustri, optimering under osäkerhet, energimarknader, process integration, energy efficiency, process industry, optimization under uncertainty, energy markets
Simon ÖbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: renewable energy, gas turbine, hydrogen, variation management, energy systems modelling
David AnderssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Christian AzarChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: CO2 systemanalys, modellering, komplexa system, CO2 emissions , energy modeling
Göran BerndesChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: fysisk resursteori; bärkraftighetsprinciper; samhällets ämnesomsättning; kompostering; biodegradabilitet;, physical resource theory; sustainability; cyclonomy; composting; biodegradability;
Selma BrynolfChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: fartygsbränsle, LCA, systemanalys, sjöfartstransporter, marine fuels, LCA, systems analysis, maritime transportation
Christel CederbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Karl-Erik ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: termodynamik; exergi; informationsteori; struktur; komplexitet; självorganisation; energi- och materialbalanser; fysiska resurser; ekologisk ekonomi; energi- och resursplanering;
Fredrik HedenusChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: växthuseffekten, energisystem, diskontering, överlappande generationsmodell, optimering, ojämlikhet, Global warming, energysystem, discounting, OLG, optimization, inequality
John HolmbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Johan HolménChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: sustainability transitions, transformations, backcasting, social learning, education for sustainable development, governance, Agenda 2030 hållbar omställning, transformation, backcasting, socialt lärande, utbildning och lärande för hållbar utveckling, styrning och ledning, Agenda 2030
Niklas JakobssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Daniel JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Kyoto, modellering, styrmedel, metan, koldioxid, osäkerheter, Kyoto, modelling, policy instruments, methane, carbon dioxide, uncertainties
Sten KarlssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Exergi; atmosfär; energi- och materialflöden; energianalys; scenarier; indikatorer; bärkraftighet; framtidsstudie; nyckeltal
Jörgen LarssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: hållbar konsumtion, hållbara semestervanor, styrmedel avseende långväga resande och mat
Kristian LindgrenChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Ulrika LundqvistChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: sustainability assessment, sustainability criteria, sustainability indicators, backcasting, industrial ecology, education for sustainable development
Johannes MorfeldtChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Jonas NässénChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Energi, koldioxid, energieffektivisering, materialsubstitution, byggnation, bostäder, styrmedel
Martin PerssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Växthuseffekten, koldioxid, metan, avskogning, Climate change, carbon dioxide, methane, deforestation
Frances SpreiChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: hållbar mobilitet, elbilar, delad mobilitet,självkörande bilar energieffektivisering, policy, sustainable mobility, electric vehicles, shared mobility, autonomous vehicles, energy efficiency, policy
Stefan WirseniusChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: ekologisk ekonomi; bärkraftigt samhälle; bärkraftig utveckling; ekonomiska styrmedel; beslutsunderlag; miljöpolitik;
Santiago ArellanoChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapGeovetenskap och fjärranalys
Sökord: Miljöfysik, vulkaner, atmosfär, spektroskopi; Environmental physics, volcanoes, atmosphere, spectroscopy
Erik HolmgrenChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapGeovetenskap och fjärranalys
Sökord: Climate, Cryosphere, Moisture transport, Arctic
Alexander Vladimir Conde JacoboChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Leif ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Skog, biomassa, kalhygge, stormskador, hav, vind, havsströmmar, havsis, radar, fjärranalys, Forest, biomass, clear-cut, storm-damage, ocean, wind, sea surface current, sea-ice, radar, remote sensing
Patrick ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: stratosfäriskt ozon; millimetervågor; inverteringsalgoritmer; ozon; satellit; UV-ljus;, Ozone chemistry and depletion, atmospheric water, atmospheric dynamics, upper troposphere, statosphere, mesosphere, remote sensing, radiative transfer, inversion methodology
Olof ForssénChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Arctic, Arctic Amplification, feedback processes, återkopplingsprocesser, CARRA, remote sensing, fjärranalysis
Hannah FrostenbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Bo GalleChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Luisa IckesChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Johan MellqvistChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Optisk, fjärranalys, gas, emissioner, industri, fartyg, vulkaner, atmosfärsmätning, Optical, remote sensing, gas, emissions, industry, ships, volcanoes, atmospheric change, global change
Jana MendrokChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: fjärranalys , moln, nederbörd, is, strålningstransport, remote sensing, clouds, precipitation, ice, radiative transfer
Donal P MurtaghChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: ozon, fjärranalys, växthuseffekt, CFC, Odin, Envisat, stoft, GOME, Ozone, remote sensing, greenhouse effect, CFC, Odin, Envisat, aerosols, GOME
Maxime PrignonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: air quality, pollution, remote sensing, atmospheric composition
John ConwayChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Klimatförändring, utbildning, fjärranalys, Climate change, remote sensing, public education
Gunnar ElgeredChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Atmosfärens vattenånga, fjärranalys, växthusgas, Global Positioning System, GPS, radiometeorologi, rymdgeodesi, mikrovågsradiometri, atmosfärsstrålning, Atmospheric water vapour, remote sensing, green-house gas, Global Positioning System, GPS, radio meteorology, space geodesy, microwave radiometry, atmospheric radiation
Peter ForkmanChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Fjärranalys, mikrovågor, radiometri, stratosfär, mesosfär, kolmonoxid, vattenånga, Remote sensing, microwaves, radiometers, stratosphere, mesosphere, carbon monoxide, water vapour.
Alejandro Baró PérezChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapAnnan
Sökord:
Niclas MattssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord: energisystem, modeller, lärkurvor, erfarenhetskurvor, solceller, energy systems, models, learning curves, experience curves, photovoltaics
Jayeon LeeGUSocialt arbeteSocialt arbete i förändring
Sökord: social policy, sustainable welfare, eco-social policy, eco-welfare state, socialpolitik, hållbar välfärd, ekosocialpolitik, fördelningspolitik
Kristina AlstamGUSocialt arbete
Sökord:
Björn AnderssonGUSocialt arbete
Sökord:
Lena AnderssonGUSocialt arbeteAnnan
Sökord: Psykisk ohälsa, hälsa-och sjukvårds access, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, mental health, health care, human rights, poverty alleviation
Elisabeth PunziGUSocialt arbete
Sökord: psykisk ohälsa, missbruk, migration, person-centrerade insatser, socialt arbete, psykologi, psykiatri, kreativa aktiviteter, kulturarv, kritiska perspektiv mental distress, substance abuse, migration, person-centred interventions,social work, psychology, psychiatry, creative activities, heritage, critical perspectives
Anna Ryan BengtssonGUSocialt arbete
Sökord: Välfärdspolitik, offentlig sektor, omställning, makt, motstånd. Welfare policies, public sector, sustainability, power, resistance
Ylva WallinderGUSocialt arbete
Sökord: Social sustainability, social inclusion, inequality, urban gardening
Göran SundqvistGUSociologi och arbetsvetenskapTeknik- och vetenskapsstudier
Sökord: vetenskapssociologi, vetenskapliga kontroverser, experter, risk, kärnavfall, beslutsfattande, demokrati, teknokrati, sociology of science, environmental sociology, regulation, nuclear waste, transboundary air pollution
Adel DaoudGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Lotta DellveGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: Hållbar hälsa, psykosocial arbetsmilö, Hållbara system/organisation i sjukvården, Ledarskap och hållbar hälsa, stress, Sustainable health, sustainable health care system, psychosocial factors, work environment, stress, organisation, leadership
Åse Eliason BjurströmGUSociologi och arbetsvetenskapAnnan
Sökord:
Bengt FuråkerGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: arbetsmarknad, arbetsliv, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, arbetsvillkor, fackligt samarbete, social hållbarhet
Cecilia Hansen LöfstrandGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: polisiär kontroll, bevakningsbranschen, ideellt deltagande, samverkan, marginalisering och hemlöshet, brottsofferstöd.
Thomas JordanGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Bertil RolandssonGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Ylva Ulfsdotter ErikssonGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: yrke, profession, status, prestige, erkännande, HR, occupation, profession, prestige, recognition, HR
Petra PlatenGUSpråk och litteraturer
Sökord:
Monika BauhrGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: Internationell miljöpolitik, opinionsbildning om miljöfrågor, miljöpsykologi klimatförändringspolitik, International environmental politics, public opinion formation, environmental psychology, climate change politics and policy, Scandinavia, Southern Africa
Dragana DavidovicGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: Miljöpolitik, styrmedelsacceptans, miljöskatter, klimatförändringar, tillit, korruption, Environmental politics, climate policy, public opinion, environmental taxes, climate change, trust, corruption, quality of government
Sverker JagersGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: miljö, demokrati, opinion, institutioner, rättvisa, lärande för hållbar utveckling
Lennart J. LundqvistGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord:
Ulrika MöllerGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: fiskeriförvaltning, miljö och säkerhet, fishery management, environmental security
Marina PovitkinaGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: demokrati, korruption, institutioner, östater, SIDS, jämförande miljöpolitik, democracy, corruption, quality of government, institutions, island states, SIDS, comparative environmental politics
Martin SjöstedtGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord:
Aksel SundströmGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: korruption, naturresurser, corruption, natural resources
Ellen LustGUStatsvetenskapliga institutionenProgram on Governance and Local Development
Sökord: local governance, development, sub-Saharan Africa, Middle East
Frida BorängGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord:
Niklas HarringGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: Sociala dilemman, samarbete, miljöpolitik, miljöopinion, klimatopinion, attityder till miljöpolitiska styrmedel, politisk tillit, social tillit, värderingar, korruption, Large scale collective action, environmental politics, attitudes to pro-environmental policy instruments, political trust, social trust, values, corruption, quality of government, public opinion towards the environment, public opinion on climate change
Marina NistotskayaGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: collective action
FREDERIK PFEIFFERGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: deliberative democracy, environmental politics, collective action, public opinion, democratic processes
Jon PierreGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: Institutionalism, urban governance, global-local relations
Bo RothsteinGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord:
Andreas HellströmChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell kvalitetsutveckling
Sökord:
Anna DuboisChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: Industrial purchasing, Supply Chain Management, supplier relationships, supplier structures, sourcing strategy, joint technical development
Kajsa HulthénChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: distribution, nätverk, logistik, supply chain mangagement, distribution, networks, logistics, supply chain management
Ceren Altuntas VuralChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: value co-creation, logistics services, logistics service provider, transportation, shipping, sustainable supply chains
Sönke BehrendsChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: hållbarhet, godstransport, kombi transport, sustainability, urban transport, freight transport, intermodal transport
Magnus BlingeChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: drivmedel; alternativa bränslen;
Juan CastrellonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: urban freight transport, liveable streets, freight parking, urban freight electrification, urbana godstransporter, beboeliga gator, godsparkering, urban godselektrifiering
Arni HalldorssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: supply chain management; strategic sourcing; supplier relationships; supply chain disruptions; lean
Mats JohanssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Logistics, Supply chain
Maria LindholmChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Godstransporter, hållbara transporter, transporter i städer, Freight transport, sustainable transport, urban transport
Karl PalmåsChalmersTeknikens ekonomi och organisationManagement of organizational renewal and entrepreneurship
Sökord:
Rahul AggarwalChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Forever Chemicals, LCA, PFAS, MCDA, LCIA, GWP
Henrikke BaumannChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: livscykelanalys; beslutsmodeller; industrins miljöarbete, environmental management, life cycle assessment
Tomas EkvallChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: life cycle assessment, allocation, system boundaries, waste management, energy, policy assessment, futures studies, cost-benefit analysis, sustainability assessment
Adeline JeromeChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Maria Ljunggren SödermanChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Kavya MichaelChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: urban, gender, informality, energy, climate change adaptation, climate justice, migration
Sverker MolanderChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Anna Nyström ClaessonChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Ulrika PalmeChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: hållbarhetsindikatorer, miljösystemanalys, markanvändning, biologisk mångfald, lärande för hållbar utveckling, sustainable development indicators, environmental systems analysis, land use, biodiversity, education for sustainable development
Greg PetersChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: livcykelanalys, hållbarhetsbedömning, selen, vatten, biosolids, hushållsprodukter, jordbruk, life cycle assessment, sustainability, selenium, water, biosolids, household products, agriculture
Sesha RaghavanChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Elektromobilitet, teknoekonomiska bedömningar, LCA, växthusgas reducering, elektrisk kraft-transport interaktion, kvantitativ policyanalys ; Electromobility, technoeconomic analysis, LCA, GHG mitigation, electric power-transport interaction, quantitative policy analysis
Björn SandénChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Teknikval, risk, systemanalys, teknikspridning, teknikinlåsning, innovationssystem, resurser, transporter, bränsle, solceller, metaller, vätgas, bränsleceller, energi, växthuseffekten
Bengt SteenChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: LCA, Miljöanpassad produktutveckling, miljöpåverkansbedömning, LCA, Life Cycle Assessment, sustainable, product development, monetär värdering
Magdalena SvanströmChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: hållbarhetsbedömning, livscykelanalys, lärande för hållbar utveckling, sustainability assessment, life cycle assessment, education for sustainable development
Anne-Marie TillmanChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: livscykelanlys; LCA; vaggan till graven analys; produktcykelanalys; miljöprofil;, environmental systems technology, environmental systems analysis, life cycle assessment, LCA, environmental decision support tools
Carla Gonçalves MachadoChalmersTeknikens ekonomi och organisationOperations management
Sökord:
Jan BröchnerChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord: byggande, fastighetsförvaltning, upphandling, affärsutveckling, ekologiska kriterier, konsultverksamhet, tjänster, construction, facilities management, procurement, business development, ecological criteria, consultancy, services
Pernilla GluchChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord: Miljöledning, projektorganisationer, beslutsfattande, byggande, MISTRA Bygg, Environmental Management, projectorganizations, decision making, construction, MISTRA Sustainable Building
Anna KadeforsChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord:
Erik BohlinChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: informationssamhället, telekommunikation, hållbar utveckling, information society, telecommunications, sustainable development
Gustav SjöblomChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: transporter, innovation, IT, samhällssäkerhet, transport, innovation, IT, security
Mariam Carlsson KanyamaChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: sustainable water management, rights of nature, ecological restoration, posthumanism, decoloniality
Karl De fine lichtChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: etik, social hållbarhet, stadsutveckling, AI,, ethics, social sustainability, urban development, AI, artificial intelligence
Kristoffer EkbergChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: Miljöhistoria, politisk historia, sociala rörelser, utopi, modern historia, klimatförnekelse, Environmental history, political history, social movements, utopia, modern history, climate change denial
Martin HultmanChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord:
Catharina LandströmChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord:
Julia RavanisChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: Teknikhistoria, vetenskapshistoria, datorhistoria, kalla kriget, teoretisk fysik, genushistoria
Angelica WågströmChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: energihumaniora, feministisk politisk ekologi, omställning, energi, omsorg, energy humanities, feminist political ecology, FPE, transition, energy, care
Helene AhlborgChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord: institutioner, renewable energy, Africa, electrification, gender, power, poverty, interdisciplinary, socio-technological-ecological systems, social sustainability, resource management, institutions,
Kristina DobricicChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord:
Tomas KåbergerChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord:
Stina MånssonChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord:
Robin TeiglandChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord: ocean, ai, emerging technologies, circular economy
Nataliya Berbyuk LindstromGUTillämpad informationsteknologiInformatik
Sökord: Etiopien, cancer, kommunikation, migration, IT, mobil teknologi, Ethiopia, cancer, communication, migration, IT, mobile technology
Frida IvarssonGUTillämpad informationsteknologiInformatik
Sökord: digital transformation, digital platforms, digital ecosystems, organizational change, gender equality
Rikard LindgrenGUTillämpad informationsteknologiInformatik
Sökord: Transportorganisationer, IT-system, miljöhantering, standardisering, Transport organizations, IT-systems, environmental management, standardization
Pär MeilingGUTillämpad informationsteknologiInteraktionsdesign
Sökord: Kartering, dokumentation, materialundersökning, nedbrytningsorsaker, luftföroreningar, preventivt underhåll, varsamt underhåll, kulturvård, hållbar utveckling, miljonprogrammet, Monitoring, documentation, material analysis, causes to deterioration, air pollution, preventive maintenance, long-term maintenance, conservation, sustainable development
Karin EkmanGUTillämpad informationsteknologiLärande, kommunikation och IT
Sökord:
Marisa PontiGUTillämpad informationsteknologiLärande, kommunikation och IT
Sökord: citizens, citizen science, participation, digital technologies, smart cities, user-generated content
Marco SchironeChalmersVetenskapens kommunikation och lärandeInformationskompetens för lärande och forskning
Sökord:
Raffaella NegrettiChalmersVetenskapens kommunikation och lärandeLanguage and communication
Sökord: scientific writing, academic writing, science communication, writing development, metacognition, learning in higher education
Hanna GyllenstenGUVårdvetenskap och hälsaLärande och ledarskap i hälsa, vård och utbildning
Sökord: Hälsoekonomi, prioriteringar i vården, folkhälsa, läkemedel, vårdvetenskap, Health economics, priority setting in healthcare, public health, drug use, health care sciences
Petra BrembeckGUVårdvetenskap och hälsa
Sökord: Amning, vitamin D, bentäthet, benkvalitet, näringslära, Lactation, vitamin D, bone mineral density, nutrition
Håkan FleischerGUÖvrigt (GU)PIL-enheten
Sökord: academic development, pedagogisk utveckling, implementering, implementation
Jenny StenbergGUÖvrigt (GU)
Sökord:
Kristina Nilsson LindströmGU
Sökord: turism, policy, tourism, policy
Karl DahlquistHV
Sökord:
Johan DahlströmHV
Sökord: Recycling, Sustainable production of li-ion
Ellen GuteChalmers
Sökord: trans-disciplinarity, inter-disciplinarity, atmospheric science, climate, water
Jaan-Henrik KainGU
Sökord: hållbar stadsutveckling, planering, socioteknisk, avfall, planeringsprocess, sustainable urban development, planning, sociotechnical, waste, planning process
Gabriella OlshammarGU
Sökord: Bebyggelseforskning
Sandra ValenciaChalmers
Sökord: urban sustainability; Sustainable Development Goals; New Urban Agenda; climate change; climate governance; climate change adaptation; co-production; peri-urban
Nathalie ÖstergårdHV
Sökord: