Sverker Molander

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/svemol/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/svemol/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min verksamhet innefattar undervisning och forskning. Undervisningen innebär dels temaansvar för temat "Biogeokemiska cykler och globala miljöproblem" pa det internationella mastersprogrammet i tillaempad miljoemaetteknik, dels ansvar foer utvecklingen av forskarskolan foer uthallig stadsutveckling. Dessutom bidrar jag med olika undervisningsinsatser inom ramen foer de grundkurser som ges av Teknisk miljoeplanering. Mina forskningsintressen omfattar tre olika omraden: A. Studier av foeroreningsinducerad tolerans i akvatiska mikrobiella system, vilket bl a innebaer utveckling av ekologiskt relevanta ekotoxikologiska testsystem (mesokosmer) pa samhaellsniva. Det nu aktuella projektet beror ekotoxikologiska effekter pa biogeokemiska processer i marina sediment. B. Utveckling av ekotoxikologiska utvaerderingmetoder foer anvaendning i livcykelanalys (LCA). C. Bedoemning av uthalliga vatten- och avloppssystem. Projektet focuserar utvecklingen av indikatorer och index foer anvaendning i detta sammanhang.