Bli medlem

Forskarnätverket för hållbar utveckling är ett multidisciplinärt nätverk för all forskande och undervisande personal som är anställd vid Chalmers, Göteborgs universitet eller Högskolan Väst. Nätverket administreras sedan 2024 av samverkansarenan Wexsus, Västsveriges nexus för hållbar utveckling.

Som medlem i forskarnätverket får du nyhetsbrev från Wexsus varav vissa är skräddarsydda för dig som medlem i Forskarnätverket. Dessutom får du som medlem en personlig sida i denna sökbara databas med information om ditt forskningsområde och länk till din webbsida, som du själv kan uppdatera.

När du registrerar dig som medlem kan du även välja att bli sökbar som medlem i forskarnätverken Gothenburg Air and Climate Network (GAC) och Global Sustainable Futures (GSF) samt som knuten till Urban Futures - Centrum för hållbar stadsutveckling och/eller Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE). En del av dessa centrum/nätverk har egna nyhetsbrev som du kommer att bli tillagd till.


För mer information, kontakta Caroline Petersson, koordinator för nätverket på caroline.petersson(at)wexsus.se

Är du inte forskare, lärare eller doktorand vid Chalmers. Göteborgs universitet eller Högskolan Väst och vill få information om våra aktiviteter, läs mer på www.wexsus.se om hur du kan engagera dig.

Förnamn *

Efternamn *

Kön

Akademisk titel

Jag är anställd vid *E-post *

Personlig svensk hemsida vid högskolan/universitetet *

Personlig engelsk hemsida vid högskolan/universitetet *

Beskrivning av din forskning på svenska

Beskrivning av din forskning på engelska

Sökord (skriv sökord på både svenska och engelska separera med komma)


Nätverk/temaområden

Bidrar din forskning med kunskap till något/några av de Globala målen för hållbar utveckling? Ange ett eller flera *

Har du forskningssamarbeten i någon av följande regioner? Ange ett eller flera *