Göran Petersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk miljövetenskap
Sökordkolväten; alkener; alkylbensener; terpener; fotooxidanter; vedeldning, bio-bränslen, sopsortering

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskningsinriktningen är främst kolväten i luft. Adsorbentprovtagning och gaskromatografiska bestämningsmetoder. Kolvätenas atmosfärkemi med särskild inriktning på fotooxidantbildning och skogsskador. Urban exposition för luftföroreningar med särskild inriktning på trafikmiljöer. Kolväten från okontrollerad förbränning av produkter och material lnklusive fossila bränslen för fordon. Vedeldning, biobränslen, sopsortering.