Gustav Sjöblom

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningTeknik och samhälle
Sökordtransporter, innovation, IT, samhällssäkerhet, transport, innovation, IT, security

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Beskrivning av forskning/verksamhet: - Forskning om transportsystemets utveckling med inriktning på bland annat politisk ekonomi och IT-användning. - Forskning om innovation, bland annat inom samhällssäkerhet