Ulrika Palme

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordhållbarhetsindikatorer, miljösystemanalys, markanvändning, biologisk mångfald, lärande för hållbar utveckling, sustainable development indicators, environmental systems analysis, land use, biodiversity, education for sustainable development

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/ulrikap/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/ulrikap/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Hållbarhetsindikatorer; allmänt och inom markanvändning med fokus på biologisk mångfald Undervisning i hållbar utveckling på kandidat- och mastersnivå: miljö, miljösystemanalys, etik, ekologi Styrgruppsmedlem i Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) och medlem i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster