Lena Gipperth

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Sökordmiljörätt, environmental law

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska law.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xgiple
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska law.handels.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Flaw.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxgiple&userId=xgiple
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Miljöjurist engagerad i flera mångvetenskapliga projekt om miljökvalitetsnormer. Koordinator vid Havsmiljöinstitutets kansli.