Anders Winnberg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningAstronomi och plasmafysik
Sökordatmosfär; stratosfär; mesosfär; ozon; kolmonoxid; klormonoxid; spektroskopi; radio; millimetervågor; radioastronomi;

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/andwin/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/andwin/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Mätning av halten av ozon och andra atmosfärsgaser med hjälp av den radiostrålning dessa molekyler avger vid vissa bestämda frekvenser i millimetervågsområdet (spektroskopi). Spektrallinjens bredd är relaterad till atmosfärstrycket på den höjd, där strålningen alstras. Därför kan man ur spektrallinjens form härleda den ifrågavarande gasens koncentration som funktion av höjden. En långsiktig övervakning av ozon och kolmonoxid i stratosfären resp mesosfären sker nu vid Onsala Rymdobservatorium med observatoriets millimetervågsteleskop och ordinarie radioastronomiska mottagarutrustning. En utvidgning av forskningsprogrammet till klormonoxid och andra molekyler planeras. Klor, som ingår i de stabila industrigaserna av typen freon, har förmågan att katalytiskt bryta ned ozon. Det stratosfäriska ozonlagret utgör det främsta skyddet mot solens ultravioletta strålar för allt levande på jorden. Planer finns vid Onsala Rymdobservatorium att bygga ett fristående och transportabelt mottagarsystem för mätning av atmosfäriska millimetervågslinjer.