Karl Kilbo Edlund

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Doktorand
SökordLuftföroreningar, njurfunktion, hjärtkärlsjukdomar, air pollution, renal function, cardiovascular disease

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/karlkilboedlund
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/karlkilboedlund
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning handlar om vilka effekter luftföroreningar har på hjärt-kärlsystemet och på njurfunktion, både i allmänpopulationen och bland yrkesexponerade.