Ingela Bursjöö

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFysik (GU)
Avdelning
Sökordlärande för hållbar utveckling, undervisningspraktik, transformativt lärande, praktiknära forskning, professionsforskning, scientific literacy, technological literacy, STSE: science-technology-society-enviroment

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.physics.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xburin
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.physics.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.physics.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxburin&userId=xburin
Nätverk/temaområden
Globala målen4. God utbildning
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag arbetar främst med lärarutbildning och forskning relaterad till naturvetenskapernas didaktik.