Géraldine Brun

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvård
Avdelning
Doktorand
Sökordhållbarhet, sustainable, architecture, arkitektur, hantverk, craft, traditions, pre-industrial, förindustriell, trä, wood, skogsbruk, forest, construction, ekologiskt

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/kulturvard/doktorander-pa-institutionen-for-kulturvard
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/conservation/doctoral-students-at-the-department-of-conservation
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 15. Ekosystem och biologisk mångfald
RegionerEuropa och Centralasien
LandNorge, Frankrike, Norway, France

Forskning / verksamhet
Doktorand inom hållbart byggande Forskningsområde Géraldine Bruns doktorandprojektet har sina rötter i traditionella träbyggnadskonstruktioner i kallt klimat. Projektet bygger på antagandet att kunskap från äldre generationer kan vara av intresse i vår strävan efter en hållbar framtid. Att bygga i trä bjuder in till ekologiskt byggande och äldre kunskaper träets egenskaper skulle kunna påverka design och byggpraxis liksom samtida skogsförvaltning och underhåll av träbyggnader. Genom att analysera data från fallstudier och praktiska tester har projektet som mål att resultera i konkreta riktlinjer för användning av förindustriell teknik inom ramen för nuvarande byggregler.