Rikard Ylmén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Sökordcement, hydratation, nanosilika, alit, belit, nanopartiklar, cement, hydration, nano silica, alite, belite, nano particles

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
I min forskning undersöker jag hur nanopartiklar av SiO2 påverkar hydratationen av cement, vars huvudkomponenter är Ca3SiO5 (alit) och Ca2SiO4 (belit). Alit har en snabbare styrketillväxt än belit, vilket är mycket önskvärt inom konstruktionsindustrin, men kräver också mer energi och råvaror för tillverkning och ger större utsläpp av CO2. Syftet med forskningen är att med hjälp av nanopartiklarna få en snabbare styrketillväxt för belit så att denna kan ersätta alit helt eller delvis i cementen, och därmed erhålla en mer miljövänlig cement. Forskarutbildningens startår: 2007 Beräknat examensår: 2012 Handledare: Itai Panas Handledarens institution: Kemi- och bioteknik Biträdande handledare: Britt-Marie Steenari, Ulf Jäglid Biträdande handledares institution: Kemi- och bioteknik Examinator: Oliver Lindqvist