Christian Munthe

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Avdelning
SökordEtik, Försiktighetsprincipen, Hållbar utveckling, Miljöetik, Miljöfilosofi, Riskvärdering, antibiotikaresistens, Keywords Environmental ethics, Environmental philsophy, Ethics, Precautionary principle, Risk evaluation, Sustainable development

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xmuntc
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxmuntc&userId=xmuntc
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning/verksamhet 1. Forskning: Filosofiska och etiska aspekter av människans hantering av naturmiljön. F.n. speciell inriktning på etisk värdering av risker i samband med tolkningen av försiktighetsprincipen inom projektet "Natur och försiktighet", vilket jag också leder. 2. Kursansvarig för institutionens internetbaserade distanskurs i miljöfilosofi, "Natur, Tillväxt, Framsteg". 3. Handledare för doktoranden petra Andersson som arbetar inom det miljöfilosofiska området. Publikationslista www.phil.gu.se/munthe/muntebibliography Professor i praktisk filosofi fr o m 2004