Svante Prado

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningEkonomisk historia
Sökordmiljö, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt, materialflöden, avmaterialisering, konsumption, produktion, fiske, environment, sustainable development, the Kuznets curve, economic growth, consumption, production

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/svantelarsson
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/svantelarsson
Nätverk/temaområdenCentrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Medlem av kompetensgruppen Ekonomisk miljöhistoria, som ett samarbete mellan några personer från ekonomisk historia och några personer från Miljösystemanalys på Chalmers. Är i färd med att styra mot (post doc) forskning kring materialflöde och ekonomisk tillväxt samt eventuellt mot historiska undersökningar av fiskbestånden (främst torsk) i Kattegatt. Forskarutbildningens startår: 2003 Beräknat examensår: 2008 Handledare: Jan Bohlin Handledarens institution: ekonomisk historia Biträdande handledares institution: ekonomisk historia Examinator: Christer Lundh Så kom jag i kontakt med GMV: Genom en kollega inom vår kompetensgrupp "ekonomisk miljhistoria" Svante Prado disputerade den 31 oktober 2008 Avhandlingens titel: "Aspiring to a Higher Rank. Swedish Factor Prices and Productivity in International Perspective 1860-1950"