Åsa Arrhenius

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordblandningar, toxicitet, ekotoxikologi, mikroalger, blandningsmodeller, riskanalys, mixture toxicity, aquatic toxicology, toxicants, Pollution Induced Community Tolerance (PICT), microbenthic communities, algae, microcosm system, risk assessment

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska bioenv.gu.se/personal?userId=xarras
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska bioenv.gu.se/english/staff?languageId=100001&userId=xarras
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Mitt doktorandprojekt inom marin ekotoxikologi, med titeln "Validering av modeller för blandningars toxicitet, med hjälp av marina mikroalgsamhällen", kommer att jämföra och utvärdera olika modeller för att förutsäga kemikaliers toxicitet då de förekommer dels enskilt men framförallt då de förekommer i en blandning med andra kemikalier. Mitt projekt är integrerat i två EU-projekt, PREDICT: Prediction and assessment of the aquatic toxicity of mixtures of, samt BEAM: Bridging effect assessment of mixtures to ecosystem situations and regulation. Publikationslista Arrhenius, Å. 1997. Effects of 4,5-dichloro-2-n-octyl-4-isothiazoline-3-one, the active ingredient of the new antifouling agent Seanineä211 Biocide, on marine microalgal communities. Master thesis (20 poäng). Fysiologisk Botanik, Botaniska Institutionen, Göteborgs Universitet. Göteborg. M. Vighi, R. Altenburger , Å. Arrhenius , T. Backhaus , W. Bödeker , H. Blank , F. Consolaro , M. Faust, A. Finizio, K. Froener, P. Gramatica , , L. H. Grimme, F. Grönvall, V. Hamer, M. Scholze , H. Walter. Water quality objectives for mixtures of toxic chemicals: Problems and perspectives. Science of the Total Environment (submitted) Å. Arrhenius, H. Blanck, T. Backhaus, P. Gramatica, F. Grönvall, M. Scholze, M. Vighi, and L.H. Grimme. Mixture toxicity of photosynthetic inhibitors to marine periphyton and epipsammon communities. Poster presentation vid the 9th Annual Meeting of SETAC-Europe, 25-29 maj 1999, Leipzig, Tyskland. H. Blanck, Å. Arrhenius, F. Grönvall. Mixture toxicity in microbial communities. Muntlig presentation vid the 9th Annual Meeting of SETAC-Europe, 25-29 maj 1999, Leipzig, Tyskland.