Tommy Gärling

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionNationalekonomi med statistik
Avdelning
SökordBeslutsfattande, ekonomiska styrmedel, personresor, Decision making, economic incentives, passenger travel

Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska psy.gu.se/english/staff?languageId=100001&userId=xgarto
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet