Ida Karlsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Doktorand
SökordZero emissions, carbon mitigation, deep decarbonisation, technology pathways, supply chains, buildings, infrastructure,

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/idakarls/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/idakarls/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen7. Hållbar energi , 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna
RegionerEuropa och Centralasien
LandGermany, Belgium

Forskning / verksamhet
Ida Karlsson arbetar med att ta fram transformativa utvecklingsvägar för försörjningskedjorna för byggnader och transportinfrastruktur i Sverige inom det storskaliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Teknikalternativ och kostnader över hela försörjningskedjan analyseras i detalj för att skapa en bas mot förslag på transformativa utvecklingsvägar mot nettonollutsläpp. Som ett led i arbetet utvecklas och förbättras metoder och principer för sektorsövergripande utvärdering och utformning av transformativa utvecklingsvägar.