Kerstin Wiklander

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMatematiska vetenskaper (GU)
AvdelningMatematisk statistik
SökordFörsöksplanering, statistiska modeller, statistiska metoder, spridningseffekter, biologiska tillämpningar, Experimental design, statistical models and methods, dispersion effects

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Verksamhet: Undervisning på miljövetarprogrammet, statistikdelen i kursen miljövetenskaplig metodkurs. Forskning: Ingår i forskningsplattformen GRIP vid Göteborgs universitet. Har bl a deltagit i en expedition till Grönland för att undersöka påverkan av temperaturförändringen på havslevande arktiska arter.