Elin Svensson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Sökordprocessintegration, energieffektivisering, processindustri, optimering under osäkerhet, energimarknader, process integration, energy efficiency, process industry, optimization under uncertainty, energy markets

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/kf99goel/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/kf99goel/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Mitt projekt går under arbetstiteln "Process Integration - Optimization under Uncertainty". Syftet med projektet är att utveckla en metodik för optimering av investeringar i processintegration och energieffektivisering, med hänsyn till framtida osäkerheter i, t.ex. energipriser, styrmedel, investeringskostnader och tillgänglighet för new teknik. Forskarutbildningens startår: 2006 Beräknat examensår: 2011 Handledare: Thore Berntsson Handledarens institution: Energi och miljö Biträdande handledares institution: Matematiska vetenskaper Examinator: Thore Berntsson Avlagt licentiatexamen den 5 december 2008 Uppsatsens titel: "Optimization of process integration investments under energy market uncertainties" Kommentar: Anmälan till nätverket i samband med doktoranddag november 2008.