Cecilia Solér

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningMarknadsföring
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsolce
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsolce&userId=xsolce
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
I mitt fortsatta arbete efter doktorsavhandlingen "Att köpa miljövänliga dagligvaror" vill jag studera konsumtionens "vara". Vad skiljer de som älskar prylar från de som köper begagnat. Syftet är att beskriva den retorik som en återhållsam konsumtion bygger på. Forskar om miljöanpassat konsumentbeteende, hållbar marknadsföring, miljökommunikation och återhållsam konsumtion.