Monika Bauhr

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
SökordInternationell miljöpolitik, opinionsbildning om miljöfrågor, miljöpsykologi klimatförändringspolitik, International environmental politics, public opinion formation, environmental psychology, climate change politics and policy, Scandinavia, Southern Africa

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Internationell miljöpolitik, klimatförändringspolitik, opinionsbildning om miljöfrågor, miljöpsykologi COPE - forskade bl.a. om hur experter påverkar den globala klimatopinionen.