Camilla Seitl

HögskolaHögskolan Väst
InstitutionInstitutionen för individ och samhälle
Avdelning
SökordArbetsintegrerat lärande, informellt lärande, lärande i och inför arbete, lärande i sociala sammanhang, villkor för lärande, kompetens. Work-integrated learning, informal learning, learning in and before work, learning in social contexts, conditions for learning, competence.

Hemsida Högskolan Väst, på svenska www.hv.se/personal/camilla-seitl/
Hemsida Högskolan Väst, på engelska www.hv.se/personal/camilla-seitl/
Nätverk/temaområdenCentrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet, 16. Fredliga och inkluderande samhällen
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Kunskap, kompetens och lärande kopplat till arbete. Jag intresserar mig för hur vuxna lär i sociala sammanhang och hur villkor, så som organisatoriska förutsättningar, formar detta lärande i arbete och inför kommande arbetsuppgifter.