Torbjörn Jonsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
SökordHögtemperaturkorrosion, Förbränning av biomassa, Elektronmikroskopi, High temperature corrosion, Combustion of biomass, Electron microscopy

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Dr. Torbjörn Jonsson är projektledare på avdelningen för oorganisk miljökemi. Hans forskning är inriktad mot att bättre förstå och förhindra högtemperaturkorrosion. I forskningen används en kombination av välkontrollerade exponeringar och avanserad elektronmikroskopi. Forskningen bedrivs både på grundläggande nivå genom studier av modell legeringar samt i mer komplexa miljöer och rena tillämpningar. En tillämpning är förbränning av biomassa som skapar en mycket korrosiv miljö i pannan jämfört med förbränning av kol och olja.