Frank Persson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
Sökordmarine, seaweed, algae, bacteria, antifouling, biofilm, community composition, chemical ecology

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/frankp/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/frankp/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Projekt i pilotskala på Lackarebäcks vattenverk i samarbete med WET Chalmers, inriktat på biologisk förbehandling för att minska kemikalieanvändning för behandling och desinfektion vid dricksvattenberedning, samt reducera risker för mikrobiellt orsakad smitta. Undersöker kombinationer av biofiltrering, kemisk fällning och membranfiltrering. Forskarutbildningens startår: 2000 Beräknat examensår: 2005 Handledare: Malte Hermansson Handledarens institution: Cell och Molekylärbiologi Biträdande handledare: Wolfgang Uhl Examinator: Thomas Nyström Jag accepterar att mitt namn, min institution och mina sökord publiceras på GMVs hemsida.