Torbjörn Gustavsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordklimat, lokal klimat, vägklimat, tillämpad klimatologi, trafiksäkerhet, transport, miljö och klimat, climatology, micro climate, road climatology, traffic safety, transport, environment and climate

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xgusto
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/english/personnel/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgvc.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxgusto&userId=xgusto
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Tillämpad klimatologi med inriktning mot transporter och trafiksäkerhet. Klimatets påverkan på samhället sett ur planereringsperspektiv.