Pavleta Knutsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
SökordCSS, miljövänlig produktutveckling, gas engine, jet engine, Pt-effekt., CSS, ETH sustainability,gas engine,jet engine,sustainability indicators, sustainability leadership, social indicators, environmental friendly product development, gas engine, jet engine, Pt-effect.

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Effekten av Pt för utveckling av nya material för "jet och plane engines" som ska ha bättre prestanda och förbränning och därmed ska vara mer miljövänliga. Jag håller också med en studentorganiserad förskargrupp inom ETH-Sustainability projekt - jag är ansvarig för "Social indicators" och "Sustainability leaders". Jag är "vicechair" av CSS (Chalmers Students for Sustainability) - student organisation som jobbar inom miljöfrågor. flygplansmotorer Forskarutbildningens startår: 2004 Beräknat examensår: 2008 Handledare: Krystyna Stiller Handledarens institution: Mikroskopi och Mikroanalys Biträdande handledare: Gunnar Johansson Biträdande handledares institution: Oorganisk Kemi Examinator: Eva Olsson