Sven Andersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningFörbränning
Sökordförbränning, förbränningsmotorer, emissioner, sprayer

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/svan
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/svan
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag jobbar på institutionen för termo- och fluiddynamik med förbränning och förbränningsmotorer. Vår verksamhet, som är ganska stor (totalt omkring 25 personer inom motorgruppen), är nästan alltid relaterad till miljöfrågor, mycket tack vare den ständigt tuffare lagstiftningen. Min verksamhet består av två delar, undervisning i civilingenjörsutbildningen och handledning/undervisning i doktorandutbildningen. Jag håller i två kurser inom civilingenjörsutbildningen, Förbränningsmotorteknik gk för M3/M4 och Förbränningsteknik i M4 (och K4). Inom doktorandutbildningen är jag hälftenansvarig för en kurs, Combustion Science vilken ges av CECOST (en nationell forskarskola inom förbränningsområdet). Forskningsmässigt sysslar jag främst med förbränning och emissioner från dieselmotorer, samt sprayer i motorsammanhang. Forskningen är främst experimentell. (010306)