Cornelia Spetea Wiklund

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
AvdelningVäxt cell och molekylärbiologi
Sökordphotosynthesis, fotosyntes microalgae, mikroalger biotechnology, bioteknologi biomass, biomassa biofuel, biobränsle wastewater treatment with mikroalgae, vatten rening med mikroalger

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/corneliaspeteawiklund
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/research/phobio-regulation-of-photosynthesis-and-renewable-biomass-production
Nätverk/temaområden
Globala målen6. Rent vatten och sanitet, 7. Hållbar energi , 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet