Thomas Appelqvist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
SökordVedsvamp, ekologi, populationsstrukturer, granskog, artdiversitet, skoglig kontinuitet, spridning

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Projekt: Ekologi och populationsstrukturer hos vedsvamp (basidiomyceter) i det moderna skogsbruket. Projektet startade 1992 med målsättningen att studera vedsvampars ekologi och populationsstrukturer i ett antal utvalda granskogar med varierande grad av kulturpåverkan. Frågeställningar: har utarmningen av arter i kulturskogen lett till att kvarvarande arter expanderat? Beror frånvaron av sällsynta arter på brist på skoglig kontinuitet, lämpliga nischer, lämplig klimatzon eller spridningssvårigherter. Faktorer i kulturskogen som medverkar till att öka artdiversiteten kommer speciellt att bearbetas.