Filip Johnsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
SökordStrömningsförlopp, omblandning, förbränning, fluidiserad bädd, fluidisering, CO2-fri förbränning, O2/CO2 förbränning, uthålliga energisystem, bärkraftig, infrastrukturella förändringar, Flow phenomena, mixing, combustion, fluidized beds, fluidization, CO2 free combustion, O2/CO2 combustion, sustainable energy systems, infrastructural changes.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/fijo/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/fijo/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskningen fokuserar på några olika områden: 1. Omblandnings- och strömningsprocesser i förbränningsanläggningar för energiproduktion. Målet för denna verksamhet är att genom ökad förståelse för dessa förlopp kunna utveckla matematiska modeller som kan användas för design och optimering av förbränningsanläggningarna. Forskningen är såväl experimentellt som teoretiskt inriktad. I huvudsak är inriktningen mot förbränning av biobränslen, men även förbränning av kol studeras. 2. Så kallad CO2-fri förbränning. Här studeras metoder för att avskilja CO2 från förbränningsprocessen för lagring i underjorden, till exempel i så kallade akvifärer. För närvarande studeras så kallad O2/CO2-förbränning, där bränslet förbränns i en blandning av syrgas och återrecirkulerad rökgas. 3. Uthålliga energisystem och infrastrukturella förändringar. Här studeras omställning av energisystem med stark regional förankring koldioxidlagring