Sten-Åke Wängberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordarsenik, tungmetaller, bekämpningsmedel, mikroalger, ekotoxikologi, ekologisk modellering, limnologi, marin biologi, akvatisk ekologi, modellekosystem, fotosyntes,

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xwanst
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxwanst&userId=xwanst
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Miljögifters (speciellt arsenik, tungmetaller och bekämpningsmedel) effekter på mikroalger och mikroalgsamhällen. Utveckling av ekotoxikologiska metoder för att förutsäga och detektera miljögifters effekter på mikroalgsamhällen. Använda metoder inkluderar renkulturer, naturliga samhällen och modellekosystem. Modellering av miljögifters effekter på mikroalgsamhällen. Mikroalgers ekofysiologi, speciellt fotosyntes, näringsmetabolism och effekter av miljögifter.