Karin Ekman

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionTillämpad informationsteknologi
AvdelningLärande, kommunikation och IT
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xekmka
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.ait.gu.se/english/about-us/division-of-learning--communication-and-it/staff?languageId=100001&userId=xekmka
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet