Johan Rootzén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Sökordhandel med utsläppsrättigheter, klimatutmaningen, industri, kraft och värmesektorn, utsläpp av växthusgaser, EU, policy, emission trading, climate change mitigation,industry, power and heat sector, greenhouse gas emissions, European Union, energy policy, climate policy

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/rjohan/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/rjohan/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Johan Rootzén är doktor på institutionen för Energi och miljö. Hans arbete är inriktat på att utvärdera och analysera strategier för att minska koldioxidutsläppen från Europeisk basindustri.