Lars Rosén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningGeologi och geoteknik
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/rosen/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/rosen/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Hållbar sanering inför byggande på förorenade områden; Regional risk- och sårbarhetsanalys för centraliserad dricksvattenförsörjning; Regional risk- och sårbarhetsanalys för centraliserad dricksvattenförsörjning.