Annemarie Wagner

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionFysik (Chalmers)
Avdelning
SökordMiljörelaterad atmosfärsvetenskap, mätmetoder för spårelement, GF-AAS, EDXRF, XRF, Environment, atmospheric processes, measurement of trace elements, GF AAS, EDXRF, XRF.

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet