Kristina Nilsson Lindström

HögskolaGöteborgs Universitet
Institution
Avdelning
Sökordturism, policy, tourism, policy

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal?userId=xnkriq
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxnkriq&userId=xnkriq
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet