Rikard Wingård

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionLitteratur, idéhistoria & religion
Avdelning
SökordEkokritik, biosemiotik, permakultur, grön humaniora, environmental humanities, miljöhistoria, litteraturvetenskap, Ecocriticism, biosemiotics, permaculture, environmental humanities, environmental history, comparative literature.

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska lir.gu.se/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska lir.gu.se/english/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Flir.gu.se%2F
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Bedriver ekokritisk forskning kring tidigmodern litteratur och biosemiotik, som litteraturvetenskapligt analysverktyg.