Birgit Karlsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningEkonomisk historia
Sökordekonomi, historia, materialflöden, miljöpolitik, återvinning, Economics, history, material flows, environment policy, recycling

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/birgitkarlsson
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/birgitkarlsson
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag är docent i ekonomisk historia. Min avhandling handlade om användandet av handel som politiskt verktyg och hur det påverkade tolkningen av svensk neutralitet. Jag har i min forskning fortsatt att studera handelsproblem som till exempel handeln mellan Sverige och Nazityskland. under senare år har fokus i min forskning varit karteller och företagssamarbeten under 1900-talet. Jag har lett flera forskningsprojekt och även varit medlem i beredningsgruppen för historiska vetenskaper på Vetenskapsrådet.