Emma Olsson Månsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk reaktionsteknik
Doktorand
SökordBiobränsle, biofuel, pyrolysolja, pyrolysis oil, katalys, catalysis,

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/emols/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/emols/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen7. Hållbar energi , 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning handlar om biobaserade pyrolysoljor baserat på restprodukter från industrin och dess potentiella raffinering till hållbara avancerade biobränslen. En nuvarande utmaning för industriell applicering är förekomsten av små halter av metaller som naturligt finns i viss biomassa, vilket orsakar problem i katalysatorerna i raffineringsprocessen. Jag forskar specifikt om reduktionen av dessa metallhalter ur den biobaserade pyrolysoljan. En raffinerad biobaserad pyrolysolja har potential till att komplemettera annan biobaserad råvara (tex tallolja) och är ett steg i riktningen mot en fossilfri transportsektor.