Lars O. Ericsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningGeologi och geoteknik
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/loe/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/loe/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Vattenkemisk interaktion mellan en tunnel och dess omgivning