Frank Götmark

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordfaunavård; naturvård; fåglar; naturvårdsbiologi;biomassaproduktion,energi,bioenergi

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Faunavård och naturvård, främst bevarande av arter och naturtyper. Analyser för avsättande av naturreservat, naturvärdesbedömningar, kriterier för skydd av områden idag och historiskt samt skyddsåtgärder för vattenlevande fåglar. Undervisning inom naturvårdsbiologi. Biomassaproduktion