Jon Pierre

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
Avdelning
SökordInstitutionalism, urban governance, global-local relations

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/jonpierre
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/jonpierre
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet