Fredrik Lindberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordstadsklimatologi, stadsplanering, GIS, Urban climatology, urban planning, GIS

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xlinfr
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/english/personnel/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgvc.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxlinfr&userId=xlinfr
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Syftet med min forskning är att undersöka och belysa sambanden mellan fysiska och sociala/kulturella egenskaper hos olika platser i staden ­ olika urbana klimatrum, med andra ord hur människor uppfattar klimatet på en viss plats i den urbana miljön. De fysiska egenskaperna för en plats är i detta sammanhang framförallt klimatologiska egenskaper så som temperatur, vind och strålningsbalans. Min forskning innehåller också användandet av Geografiska Informations System (GIS) inom stadsklimatologin. Forskarutbildningens startår: 2002 Beräknat examensår: 2007 Handledare: Ingegärd Eliasson Handledarens institution: Geovetenskaper Biträdande handledare: Sofia Thorsson Biträdande handledares institution: Geovetenskaper Examinator: Sven Lindqvist