Sofia Thorsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
SökordStäder, klimat/meteorologi, termisk komfort, partiklar, CO, GAC, Urban areas, Urban areas, micro - and local meteorology, thermal comfort, particulate matter, CO, GAC

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal?userId=xthoso
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxthoso&userId=xthoso
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Stadsklimat med fokus på vindförhållanden och strålningsbalans i olika stadsmiljöer, termisk komfort, spatiala och temporala variationer av luftföroreningshalter (CO, partiklar, kolväten) samt kopplingen mellan luftföroreningshalter och den lokala meteorologin. Stadsklimat med fokus på vindförhållanden och strålningsbalans i olika stadsmiljöer, kopplingen mellan luftföroreningshalter och den lokala meteorologin. Projektkoordinator för forskningsprojektet ”Samordnad ansats för anpassning av städer till klimatrelaterade risker”.