Gunilla Krantz

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningSamhällsmedicin och folkhälsa
SökordViolence, trauma, Undernutrition, low income countries, epidemiology, maternal health

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/gunillakrantz2
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/gunillakrantz2
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Globala hälsofrågor såsom våld/traumatiska upplevelser, mental ohälsa Mödrars hälsa, fattigdom, sociala och könsrelaterade skillnader i hälsoutveckling. Mäns och kvinnors våldsutsatthet i Sverige. Epidemiologiska studier. Har ett uppdrag att undersöka förutsättningar för bildandet av ett Centre of Global Health vid GU där hållbar utveckling utgör en viktig grundläggande del.