Erik Mägi

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Doktorand
SökordFamiljerätt, juridik, föräldraskap, rättslig design, normkritik, intersektionalitet, genus, queer, familj, Family Law, Law, parenthood, legal design, social norms, norm-criticla studies, intersectionality, gender studies, queer studies, family and kinship studies

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska law.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xmagie
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska law.handels.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Flaw.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxmagie&userId=xmagie
Nätverk/temaområdenCentrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 16. Fredliga och inkluderande samhällen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Erik Mägis forskning om hur lagstiftningen om föräldraskap har växt fram i mönster av norm och avvikelse och hur regleringen inkluderar och exkluderar olika familjer. Han studerar också verktyg för rättslig design.