Susanne Pihl Baden

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordkräftdjur; ekofysiologi; biomarkörer; havsförorening;, coastal ecology, ecosystem services

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/susannebaden
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/susannebaden
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Marina kräftdjurs ekofysiologi använda som biomarkörer för förorening.