Björn Holmer

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordlokalklimat; inversion; urban värme; lokala vindsystem; omlandsbris; landbris; bebyggelse; trafik; luftföroreningar; kolväten; toluen; kvävedioxid; DOAS;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/forskning/stadsklimatgruppen
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/research/gucg-goteborg-urban-climate-group
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Luftens strömning i ett komplicerat dalgångssystem - särskilt under väderförhållanden med inversioner och lokala vindsystem orsakade av bebyggelse och närheten till hav. Under dessa förutsättningar kan det uppstå höga luftföroreningshalter vid utsläpp från låga källor - t ex biltrafiken. De föroreningar som studeras är i första hand toluen och N02, men även varationerna i koncentrationen av andra ämnen som kolväten, S02 och 03 analyseras mot bakgrund av spridningsmönstren.