Mats Lindegarth

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMarina vetenskaper
Avdelning
Sökordbottensamhällen, experimentutformning, statistisk analys, miljöeffektstudier, förutsägelse, benthic assemblages, experimental design, statistical analysis, EIA, prediction

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xlimat
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxlimat&userId=xlimat
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
I bred bemärkelse rör min forskning bevarande och hållbart utnyttjande av marina habitat och artsamhällen. Forskningen syftar till utveckla metoder för att detektera effekter av miljöstörande verksamhet, förutsäga typ och omfattning av biodiversitet samt att förstå viktiga ekologiska mönster och processer.