Simon Harvey

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Sökordenergieffektivisering, processindustri, biobränsleanvändning, styrmedel, kraftvärme, växthusgasbalanser, energimarknader, energy efficiency, process industry, biofuel usage, policy instruments, cogeneration, greenhouse gas balances, energy markets

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/simonh/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/simonh/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Energieffektivisering i processindustrin. Rationell användning av biobränsle i industrin. Ekonomiska och klimatmässiga konsekvenser av energieffektivisering i industrin.